Importera från-panelen

Denna panel är placerad längst uppe till vänster i Importeraren, en position som reflekterar panelens viktiga roll för att sätta upp en import.

De bilder, videosnuttar och den musik du vill importera till Studio kan finnas lagrade på en mängd olika enheter och apparater. Studio har stöd för import från bland annat följande källor:

·     Alla slags extra filbaserade lagringsmedier, inklusive optiska enheter, minneskort och USB-minnen. Klicka på Min dator i importera från-panelen och markera enskilda filer för att importera dem från drivenheter som kopplats till datorn.

·     Klicka Sök efter media för att importera alla filer av en särskild sort från en eller flera mappar.

·     DV- eller HDV-videokamera över IEEE-1394-anslutning (FireWire). Enheterna är listade efter sina enhetsnamn (t.ex. DV-enhet) i Importera från-panelen. Markera den enhet som skall användas.

·     Analoga videokameror och videobandspelare. Hårdvara för analog inspelning visas efter namn (t.ex. ”Pinnacle Systems 710-USB”).

·     DVD- och Blu-rayskivor.

·     Digitala stillbildskameror.

Avid Studio image001 Importera från panelenVissa källor i Importera från-panelen väljs från en underlista i de aktuella enheterna, d.v.s. visas när du klickar på huvudkällans namn. På bilden är DVD / Blu-ray markerat. Användaren kan nu välja mellan de två DVD-enheterna som installerats i just detta system.

Import av enskild bildruta

I Studio kan man importera enskilda bildrutor i två olika lägen. Dessa lägen är:

·     Stoppa rörelse: Skapa en animerad film genom att importera en bildruta i taget från en videokälla.

·     Stillbild: Importera enskilda bilder från videoband eller en livekälla som exempelvis en webbkamera.

Ställa in nivåer för analogt ljud och video

Avid Studio image002 Importera från panelenAnaloga importenheter kan ha ytterligare kontroller för att ställa in olika slags nivåer på ljud- och videosignaler. Detta är mycket användbart för att korrigera exponeringsproblem och liknande i källmaterialet, liksom när du behöver kompensera för skillnader i video från olika källor.

Markera den analoga källan och klicka sedan på mer-knappen Avid Studio image003 Importera från panelen bredvid källans namn för att komma åt kontrollerna. Detta öppnar Analog ingångsnivå Levels-fönstret.

Avid Studio image004 Importera från panelen

I Analog ingångsnivå-fönstret kan du ställa in en mängd parametrar för video och ljud. Färgtonsreglaget (det fjärde reglaget från vänster) används inte för källor i PAL-format.

Du kan förstås justera nivåerna med lämplig korrigering i videoredigeraren, men ställer du in allt korrekt vid inspelning behöver du inte oroa dig för att behöva ställa in färger och liknande senare i produktionen.

Att göra korrekta inställningar för ljud vid inspelning hjälper dig att alltid hålla konsekvent kvalitet och ljudnivå.

Vissa inspelningsenheter kan visa färre inställningsmöjligheter än vad som visas och gås igenom här. För exempelvis hårdvara som saknar stöd för stereoljud visas ingen inställning för ljudbalans.

Video: Välj vilken typ av video du vill digitalisera genom att klicka på motsvarande knapp för källa (Komposit eller S-video). De fem nivåreglarna gör det möjligt att kontrollera ljusstyrkan (video gain), kontrasten (nivåskillnader ljust till svart), skärpa, nyans samt färgmättnaden på den inkommande videosignalen.

·     Reglaget för färgton kan vara användbart för att ta bort oönskade skiftningar i färgtonen på material i NTSC-format. Reglaget visas dock inte när man importerar från PAL-format.

·     Regeln visas dock inte när man importerar från PAL-format.

Ljud: Reglagen till höger i panelen later dig ställa in ljudstyrkan och balansen för inkommande ljud.

Importera från-panelen