Filnamnspanelen

I denna panel i Importeraren specificerar du under vilket namn dina importerade mediefiler ska sparas.

Avid Studio image001 FilnamnspanelenVarje typ av källa har standardfilnamn som är förbestämda av Studio. Till exempel så är det förbestämda namnet för en importerad bild just “Stillbild”. För att ändra detta kan du klicka på ytan och skriva in det namn du önskar.

Importeraren skriver aldrig över en fil när du gör en import. Om det redan existerar en fil med samma namn på den plats du importerar till så lägger programmet till ett nummer i stigande ordning till namnet på filen som importeras.

Avid Studio image002 FilnamnspanelenNär du importerar från filbaserade enheter finns ytterligare funktioner för namngivning av filer. “[original].[ext]” är satt som standard för namngivning, vilket betyder att originalfilnamnet med filändelse behålls.

Avid Studio image003 FilnamnspanelenOm du vill skriva in ett eget namn är det bara att skriva in det i redigeringsfältet som vanligt. När det kommer till filbaserade enheter har målets filnamn däremot två delar: en stam, som du själv skriver in och en svans som genereras efter en av tre enkla regler vid importen. Enligt standardreglaget läggs ett nummer i stigande ordning till efter varje filnamn. Medan du skriver in ditt anpassade filnamn i rutan så visas enbart stammen, men när namnet visas i andra sammanhang så visas även regeln för svansdelen av namnet.

För att välja en annan regel för hur svansdelen hanteras så klickar du på mer-knappen Avid Studio image004 Filnamnspanelen. Då öppnas en dialogruta med två rullgardinslistor. I den första listan kan du välja mellan ”original” och ”anpassad” för stammen. Du kan välja denna om du någon gång vill gå tillbaks till att använda originalfilnamnen när du importerar filer. Den andra rullgardinslistan, som enbart visas för anpassade namn, visar de regler som är tillgängliga för att generera svansdelen av filnamnen:

·     Nummer: Detta är samma regel som används för andra medietyper för att undvika namnkonflikter. Om din filnamnsstam är ”Parad” så får den första filen som kopieras namnet ”Parad” (plus filändelsen från originalfilen).Nästa fil som kopieras får namnet ”Parad_001”, numren fortsätter sedan i stigande ordning.

·     Tid när filen skapades: Tiden på dagen när filen skapades, i timmar, minuter och sekunder används för att skapa filer med namn som till exempel “Parad_20-30-00”, för en fil som skapades exakt klockan 20:30.

·     Tid på dagen: Denna regel liknar ovanstående regel, men istället används tiden när importen gjordes.

Avid Studio image005 Filnamnspanelen

Fönstret för att bestämma filnamnet för importerade filer.

Filnamnspanelen