Att använda Importeraren

Det allra första steget för att importera är att öppna Studios Importeraren. Klicka på Import-knappen uppe till vänster i programmet.

Avid Studio image001 Att använda ImporterarenImporteraren består av ett stort centrerat område omgivet av ett antal mindre paneler. Av dessa är Importera från-panelen, belägen uppe till vänster i fönstret, av särskild betydelse. Denna panel innehåller en lista med enhetstyper som kan användas som källa vid import. Ditt val av inspelningskälla avgör i sin tur hur resten av Importerarens fönster kommer att se ut. Vilka kontroller för förhandsgranskning, bläddring och val av material som visas i det mittersta området beror på vilken vilken typ av import som valts.

Avid Studio image002 Att använda Importeraren

Här är Importeraren konfigurerad för import från DVD-skiva. När du importerar från skiva visas skivans kapitel i mittfönstret och dessa kan då väljas för import.

Att importera kan delas upp i fyra steg:

1.      Välj källa i panelen Importera från.

2.      Bekräfta eller anpassa inställningar i de andra panelerna.

3.      Välj det material du vill importera från den källa du har valt.

4.      Starta importen.

Studio påbörjar sedan (ifall det skulle behövas) överföringen av det ljud-, video- och bildmaterial du har val från källan till din hårddisk, till den plats som du har ställt in på Importera till- panelen. Materialet läggs då automatiskt till Biblioteket. När överföringen är klar stängs Importeraren ner, du kommer då tillbaks till Studio där du kommer åt ditt importerade material via Bibliotket.

Att använda Importeraren