Importeraren

Avid Studio corner top left Importeraren Avid Studio border Importeraren Avid Studio corner top right Importeraren
Avid Studio border Importeraren
Avid Studio spacer Importeraren
Avid Studio spacer Importeraren Avid Studio blue button Importeraren Avid Studio spacer Importeraren

För att få veta mer om

Importera media (1): Hämt från bandbaseraden kameror och discar

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Importeraren
Avid Studio spacer Importeraren
Avid Studio border Importeraren
Avid Studio corner bottom left Importeraren Avid Studio border Importeraren Avid Studio corner bottom right Importeraren
Avid Studio corner top left Importeraren Avid Studio border Importeraren Avid Studio corner top right Importeraren
Avid Studio border Importeraren
Avid Studio spacer Importeraren
Avid Studio spacer Importeraren Avid Studio blue button Importeraren Avid Studio spacer Importeraren

För att få veta mer om

Importera media (2): Importera från filbaserade lagringsplatser och fotokameror

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Importeraren
Avid Studio spacer Importeraren
Avid Studio border Importeraren
Avid Studio corner bottom left Importeraren Avid Studio border Importeraren Avid Studio corner bottom right Importeraren

Avid Studio låter dig använda en mängd olika typer av media i dina videoproduktioner. Om dessa är lagrade externt från din dator – till exempel på ett videoband eller ett minneskort från din digitalkamera – så måste du först föra över dem lokalt till datorn innan du kan använda dem.

Denna process kallas för ”inspelning” eller ”import”. Det har länge funnits en tydlig skillnad mellan inspelning från band och import från filbaserade källor. Numera är den skillnaden inte lika tydlig då flertalet ljud- och bildinspelningar redan från början är lagrade digitalt. Det är enbart när man ska föra över material från en analog källa (som till exempel VHS eller Hi8) som man egentligen ”spelar in” och ofta konverterar materialet till digital lagring.

Eftersom Avid Studio använder sitt Bibliotek för att hantera alla mediekällor måste även mediefiler som redan finns på hårddisken importeras till Biblioteket. Detta sker i de flesta fall automatiskt genom användandet av ”Bevakade mappar”. Importeraren kan även användas för att importera media från lokala mappar som inte ställts in för bevakning.

Vi kommer för det mesta att använda termen importer som ett samlingsnamn för alla metoder att föra in bild och ljud in i Studio för användning i dina produktioner.

Nästa steg

Efter att Studio har importerat ditt material kommer du ha tillgång till dina importerade filer, och du kan nu använda dem i dina produktioner. Se Bibliotek för mer information.

ð Importpaneler

ð Välja media för import

Importeraren