Titelredigerare, Scorefitter, voice-over (Title Editor, Scorefitter, voice-over)

Avid Studio image001 Titelredigerare, Scorefitter, voice over (Title Editor, Scorefitter, voice over)Dessa tre funktioner lägger till nya klipp på tidslinjen, klipp som inte understöds av någon Bibliotekstillgång. Istället skapas de från inställningar och andra handlingar du företar dig under redigering.

När din rediering är klar kommer både titlel- och ScoreFitter-klipp att skickas till det förvalda spåret på tidslinjen med skicka till tidslinje-funktionen, medan voice-over-klipp istället kommer att gå till det speciella voice-over-spåret

Titelredigerare, Scorefitter, voice-over (Title Editor, Scorefitter, voice-over)