Radera klipp (Deleting clips)

För att ta bort ett eller flera klipp, markera klippen och tryck sedan Delete. Alternativt, klicka på ikonen för papperskorgen i tidslinjens verktygslist och välj Radera från valen i kontextmenyn.

I smart läge, om raderingen skapar ett mellanrum som täcker alla spår kan de stängas genom att skifta material till höger om mellanrummet vänsterut. På detta sätt undviker du att av misstag skapa tomma sektioner i din film, medan det försäkrar att synkronisering mellan spår bibehålls.

Om Alt-tangenten hålls nere medan du raderar kommer alla mellanrum som skapas att lämnas öppna.

I Klistra in-läge, mellanrum på de spår som raderingen sker kommer att stängas, men alla andra spår förblir opåverkade. Till höger om raderingen kommer inte synkroniseringen att bevaras.

Med hänsyn till synkroniseringen är den säkraste metoden för radering skriv över, vilket helt enkelt tar bort klippet och lämnar allting annat oförändrat.

Radera klipp (Deleting clips)