Övergångar (Transitions)

En övergång är en animerad effekt som dämpar – eller understryker – övergången från ett klipp till ett annat. Toningar, åkningar och upplösningar är vanliga typer av övergångar. Andra är mer exotiska och många använder avancerad 3-D-geometri för att beräkna de animerade sekvenserna.

Avid Studio image001 Övergångar (Transitions)

Skapande av en standard intoningsövergång genom att ‘vika bak’ ett klipps övre vänstra hörn.

Två övergångar kan tilldelas varje klipp, en i varje ände. Ett nyligen skapat klipp på tidslinjen ha varken eller. När ett nytt klipp börjar, gör det så med en hård skärning till första rutan. När det slutar skiftar det till nästa klipp (eller svart) med samma abrupthet.

Avid Studio erbjuder ett brett utbud av övergångar för att mjuka, drapera eller dramatisera överfången från ett klipp till ett annat.

Skapa en övergång (Creating a transition)

Den enklaste metoden att skapa en övergång är att klicka i det övre vänstra hörnet av klippet och “vika bak” hörnet. Detta skapar en in-toning. Desto längre du viker, desto längre tar det för övergången att genomföras. En ut-toning görs genom att samma procedur görs på det övre högra hörnet av klippet.

Övergångar kan även läggas till på tidslinjen från sektionen (Kreativa element) i Biblioteket. När du hittar övergången du vill ha, dra den till tidslinjeklippet. Om du drar övergången till början eller slutet av ett klipp, kan du markera längden på övergången och släppa det på plats i ett enkelt förfarande. Om klippet redan har en övergång vid den valda änden kommer det som dragits att ersätta det.

Avid Studio image002 Övergångar (Transitions)

En övergång dras till projektets tidslinje.

Ännu ett sätt att lägga till en övergång använder kommandot för Skicka till tidslinjen i kontextmenyn för tillgångar i Filmredigerarens kompaktvy, eller Skicka till tidslinjen-knappen i Spelaren när denna är i källäge. Övergången läggs till klippet på det förvalda spåret på spela linjen.

Avid Studio image003 Övergångar (Transitions)

Typer av övergångar (Types of transitions)

Om magnetisk dragning är på, varaktigheten hos övergången dras till den förvalda längden som definierats i Avid Studios Kontrollpanel Projektinställningar (en sekund som standard). Du kan fortfarande dra fritt till valfri varaktighet utanför dragningens räckvidd.

En tona-ut övergång appliceras i krusnings- eller infoga-läge, vilket skapar en överlappning genom att skifta det högra klippet och alla näraliggande något till vänster. Detta handlande hindrar de vänstra klippen från att tvingas expandera höger ut för att skapa övergången, vilket kan ge övertrimning. Genom att skifta de högra klippen skapas dock ett avbrott i synkroniseringen med andra spår vilket eventuellt måste göras om.

En tona-ut övergång görs på samma sätt som skriv över. Inga synkroniseringproblem uppkommer, men övertrimning kan uppkomma i de vänstra klippen.

För att invertera funktionen för tona-in och tona-ut, tryck ner Alt-knappen under trimning eller drag.

För att lägga till en övergång till flera valda klipp, håll nere Shift-tangenten när du drar övergången från Biblioteket till de valda klippen. Den position där du släpper övergången på klippet avgör huruvida den placeras i början eller slutet av varje valt klipp.  Längden du drar ut för övergången på målklippet används för alla övergångar som skapas. Övergången kommer inte att appliceras till klipp som är kortare än övergången du skapar.

För att hålla spåren synkroniserade i ut-positionen, använd applicera-flera funktionen för att lägga till samma övergång en gång på varje spår.  Eftersom varje spår kommer att påverkas på samma sätt kommer de att fortsätta vara synkroniserade.

När en tona-in följer efter en tona-ut kallas resultatet för “tona genom svart”. Det vänstra klippet tonar hela vägen ut, därefter tonar det högra klippet hela vägen in. Det är inte nödvändigt att lämna ett en-rutas mellanrum mellan klippen.

Ersätta en övergång (Replacing a transition)

Välj den övergång du vill ha och dra den helt enkelt till den befintliga övergången. Detta ersätter övergångsanimationen medan den ursprungliga typen (in eller ut) och varaktigheten bibehålls.

Justera övergångar (Replacing a transition)

Varaktigheten på övergångar kan justeras precis som den kan på klipp. Lägg märke till justeringspekaren när musen befinner sig i närheten av den vertikala sidan av övergångsrektangeln. Använd denna för att ändra längden på din övergång.

Som vanligt använder tona-ut infoga-läget under justering, medan tona-in använder skriv över-läget. Håll nere Alt medan du justerar för att invertera denna egenskap.

Du kan justera en övergång så att dess varaktighet är noll och därmed rent praktiskt sett radera den. Alternativt, använd övergång Ø radera på övergångens kontextmeny. Åter igen används krusningsläget för att tona-ut och skriv över för tona-in, medan Alt-tangenten är tillgänglig för motsatt funktion.

För att ställa in längden på en övergång numeriskt, klicka på varaktighetsfältet som visas när muspekaren är ovanför övergångsrektangeln. (Zooma på tidslinjen för att förstora skärmbredden av övergångens “veck” om fältet inte visar sig. Klicka i fältet för att aktivera på-plats-redigering som tillåter dig att skriva in en längd via tangentbordet.

Övergångens kontextmeny (Transition context menu)

Redigera (Edit): Detta kommando anropar ett pop-up fönster, den grundläggande övergångsredigeraren, där övergången kan ställas in.

Avid Studio image004 Övergångar (Transitions)

Grundläggande övergångsredigerare

Om övergången är av en typ som erbjuder en anpassad redigerare för att konfigurera specialegenskaper, så ges åtkomst via Redigera-knappen i den grundläggande övergångsredigeraren.

En kryssruta för Bakåt finns tillgänglig i vissa övergångar för att backa animationen i övergången

Kopiera (Copy): Detta kommando lägger till övergången, tillsammans med dess typ (tona in eller ut) och varaktighet, i Urklipp Dessa egenskaper behålls i övergången när den klistras in. Det är därför inte möjligt att klistra in en tona-in som en tona-ut eller tvärt om.

För att klistra övergången till ett särskilt klipp, Välj Klistra in på dess kontextmeny.

För att klistra in övergången på alla valda klipp, välj klistra in från kontextmenyn på antingen en tom linje eller valfritt klipp, eller tryck Ctrl+V.

Radera (Remove): Detta kommando raderar en övergång. Tona in övergångar raderas omedelbart. Radering av en tona-ut övergång ger upphov till att klippen till höger krusas mot höger lika mycket som övergångens längd. Detta kan orsaka synkronisering med andra spår förloras.

Övergångar (Transitions)