Lägga till klipp till tidslinjen (Adding clips to the timeline)

De flesta typer av bibliotekstillgångar kan placeras på tidslinjen som oberoende klipp. Dessa typer inkluderar video- och audioklipp, foton, grafik, Scorefitter-sånger, Montage och Titlar. Du kan till och med lägga till dian andra filmprojekt som innehållsklipp som fungerar precis som vidoeklipp i ditt projekt. Diskprojekt kan dock inte läggas till som innehållsklipp på tidslinjen eftersom de kräver en förmåga, användarinteraktivitet, som tidslinjeklipp inte har.

Dra-och-släpp (Drag-and-drop)

Dra-och-släpp är den vanligaste och vanligen den mest bekväma metoden för att lägga till material till ett projekt. Klicka på vilken tillgång som helst i Filmredigerarens kompaktvy i Biblioteket och dra den dit du vill på tidslinjen.

När du passerar in i tidslinjeområdet under draget och fortsätter till målspåret, notera uppkomsten av en vertikal linje under muspekaren. Linjen indikerar var den första rutan i klippet skulle läggas in om du släppte klippet här. Linjen färgas grön om släppet skulle varit godkänt och rött om det inte är möjligt att lägga till klipp där (t. ex. om spåret är skyddat).

Det går att infoga flera klipp på tidslinjen samtidigt. Markera helt enkelt de önskade Bibliotekstillgångarna, och dra sedan valfri tillgång till tidslinjen. Klippen kommer att läggas på tidslinjen i samma ordningsföljd som de hade i Biblioteket (inte i den ordning du markerade dem).

Magnetläge (Magnet mode): I ursprungsinställningarna är magnetläget påslaget. Det gör det lättare att lägga till klipp så att kanterna möts exakt. När muspekaren kommer nära ett möjligt mål dras det nya klippet till visa positioner, t. ex. ändar på klipp eller markörpositioner, som om dragen av en magnet .

Oroa dig å andra sidan inte om det första klippet är precis vid början av tidslinjen. Alla filmer börjar inte med ett hårt klipp till första scenen!

Direktrediering, förhandsgranskning (Live editing preview)

För att eliminera förvirringen som skapas av komplicerade redigeringssituationer, ger Avid Studio möjlighet till full dynamisk förhandgranskning av resultaten av redigeringen när du drar runt klipp på tidslinjen.  Om saker verkar hoppa omkring lite mer än du är van vid under tidslinjeredigering är det på grund av detta. Du behöver inte oroa dig, du komer snart att vänja dig och lära dig att använda den extrainformation som ges. Ta det lugnt i början. Titta på förändringarna på tidslinjen när du hänger det dragna objektet över olika möjliga landningsplatser och släpp sedan när du ser det resultat du önskar.

Om det visar sig att dra-och-släpp inte fungerar på det sätt du vill, tryck Esc eller dra muspekaren ut ur tidslinjeområdet och släpp knappen. Båda dessa handlingar avbryter dra-och-släpp-handlingen. För att ångra en dra-och-släpp efter att den är utförd, tryck Ctrl+Z eller klicka på ångra-knappen.

Glöm inte att du kan variera många tidslinjeredigeringshandlingar med alternativt läge. Tryck ner och håll Alt medan du drar eller trimmar. När du ersätter ett klipp ett-mot-ett (se “ersätta ett klipp”, nedan) är också Shift betydelsefullt.

Avancerad dra-och-släpp (Advanced drag-and-drop)

Efter du har satt samman en grupp klipp på tidslinjespåret är det bara en tidsfråga innan du vill börja flytta runt saker. Du vill t. ex. kanske:

·     Fylla ett mellanrum med klipp.

·     Lägga till några klipp framför ett särskilt klipp.

·     Ersätta ett befintligt klipp på tidslinjen med att annat.

Det smarta redigeringsläget hjälper dig att lätt uppnå dessa resultat.

Fylla ett mellanrum (Filling a gap)

Smartläget gör det enkelt att fylla ett specifikt tidslinjemellanrum med nytt material. Till exempel, istället för att mödosamt behöva förtrimma nytt material för det tillgängliga utrymmet kan du helt enkelt dra objekt till mellanrummet. Alla klipp som inte behövs för att fylla mellanrummet kommer att släppas och det senaste klippet kommer automatiskt att trimmas till rätt längd. Inga klipp som redan finns på tidslinjen påverkas, därför uppstår inga synkroniseringsproblem.

Infoga till klipp (Inserting clips)

Anta att ditt mål är att lägga till nytt material till en punkt på tidslinjen där det redan finns ett klipp. Du vill inte att det befintliga klippet skrivs över, men du vill att klippet (och alla klipp till höger om det) flyttas tillräckligt till höger för att göra plats för det ny materialet.

Återigen ger smart redigering en enkel lösning. Dra helt enkelt det nya materialet till början, istället för till mellanrummet, av det klipp som är i vägen . Klippet flyttar sig exakt så långt som är nödvändigt.

Infoga med delning (Inserting with split)

Om du släpper ett objekt i mitten av ett befintligt klipp, istället för att klippa, kommer klippet att delas. Det nya materialet sätts in vid en punkt du angett och följs omedelbart upp av den ersatta delen av originalklippet.

I smart läge, synkronisering av målklippet med alla andra spår bibehålls genom att ett mellanrum, svarande mot det nya klippets längd, sätts in i vart och ett av dem. För att undvika att påverka andra spår på detta sätt, använd klistra in istället för smart. Alternativt, om du håller nere Alt samtidigt som du släpper det nya materialet kommer det att skriva över det befintliga klippet.  En tredje metod är att låsa alla spår som inte skall modifieras. Detta kommer dock att påverka synkroniseringen av klipp på det låsta spåret i förhållande till olåsta spår.

Ersätta ett klipp

För att ersätta ett klipp, dra en enskild Bibliotekstillgång och lägg det på det klipp du vill ersätta samtidigt som du håller ner Shift. Ersättningsklippet kommer att överta alla eventuella effekter och övergångar som hade applicerats på det ursprungliga klippet. Korrigeringar övertas däremot inte, eftersom de vanligtvis används för att åtgärda problemen med ett specifikt medieobjekt.

I smart-läget kommer åtgärden ersätt endast att fungera om Biblioteksklippet är tillräckligt långt för att täcka hela längden av det klipp som ska ersättas. I övriga lägen kommer ett Biblioteksklipp som är för kort att förlängas med hjälp av övertrimning. Förlängningens riktning och längd baseras på muspekarens position när du drar den.

Om Bibliotekstillgången är längre än vad som krävs kommer den att beskäras till samma längd som klippet som ska ersättas.

Skicka till tidslinjen (Sending to the timeline)

Förutom att dra ett klipp till tidslinjen kan du “skicka” det till det förvalda spåret till positionen vid spelningslinjen.  Handlingen är likvärdig med dra-och-släpp, så smartläget agerar på samma sätt när det bestämmer hur andra klipp påverkas.

Kommandot Skicka till tidslinjen finns i den enskilda tillgångens kontextmeny eller för flerval i Bibliotekets kompaktvy.

Skicka från Spelaren

Det finns även en andra metod att “skicka” som ger större kontroll.

Om du klickar på en Bibliotekstillgång när du arbetar i Filmredigeraren skiftar Spelaren till Källäge för förhandsgranskning. För trimningsbara media (video och audio) ger Spelaren även trimningsmätare för att klippa ut en början eller slutdel av tillgången.

Avid Studio image001 Lägga till klipp till tidslinjen (Adding clips to the timeline)

Klicka på Skicka till tidslinjen-knappen i Spelaren efter trimning av en videotillgång i Biblioteket.

Sedan du förhandsgranskat, och om nödvändigt trimmat resursen, använd skicka till tidslinjen-knappen längst ner till vänster av Spelaren. Som vanligt läggs tillgången till projektet vid spellinjen på det förvalda spåret. En användbar variant är att dra själva skicka till tidslinje-knappen till tidslinjespåret. Tillgången läggs då till vid punkten för släppet, istället för vid spellinjen.

Lägga till klipp till tidslinjen (Adding clips to the timeline)