Kontextmeny för klipp

Högerklicka på ett klipp för att öppna kontextmenyn med anpassade kommandon för objekttypen. Ett videoklipp har till exempel annorlunda meny från ett titelklipp.  Dock delas vissa kommandon av de flesta typerna. Skillnader i applicerbarhet följer av följande beskrivningar.

Redigera film (Edit movie): Endast tillgänglig för film- (innehålls-)klipp, detta kommando öppnar innehållet i sin egen filmredigerare.  Den nästlade redigeraren erbjuder samma funktioner och områden som den primära.

Redigera titel (Edit title): Endast för titlar, öppnas i Titelredigeraren.

Redigera musik (Edit music): Detta kommando används för att redigera Scorefitter-klipp.

Redigera montage (Edit montage): Redigera ett montage i Montageredigeraren.

Öppna effektredigeraren (Open effects editor): Öppnar en mediaredigerare för klipp, oavsett typ, med Effektfliken vald. Montage, titel och innehållsklipp behandlas på samma sätt som vanliga videoklipp.

Hastighet (Speed): Detta kommando öppnar di logen för Hastighetskontroll i vilken du kan applicera hög- eller låghastighetseffekter till valda klipp. Detta val är inte tillgängligt för innehåll.

Skalning (Scaling): De första två valen påverkar behandlingen av klipp som inte har samma format som tidslinjeformatet när de tas in i projektet.

·     Passa in visar bilden i dess korrekta format, skalat så stort som möjligt utan att beskära. Oanvända delar av ramen är transparenta.

·     Fyll behåller också bildens format, men skalar det så att det fyller hela skärmen. Delar av bilden kommer att beskäras om formaten inte överensstämmer.

För att finjustera skalningsuppförandet av ett klipp mer, försök panorera-och-zooma.

·     Behåll alfa, ta bort alfa, generera alfa: Dessa kommandon appliceras till innehållet med en alfakanal (specificerar transperans pixel för pixel). Sådan alfainformation kan komma i konflikt med effekter i Avid Studio. Kommandot är inte tillgängligt för rena audioklipp.

Aktiva strömmar (Active streams): Detta kommando är tillgängligt för att koppla ur individuella strömmar i klipp som innehåller både video och audio. Det används vanligen som ett enkelt sätt att ta bort oönskat kameraljud.

Anpassa varaktighet (Adjust duration): Skriv numeriskt in en varaktighet i pop-up fönstret. Alla valda klipp kommer att trimmas till den efterfrågade längden genom att justera deras ut-punkter.

Koppla bort ljud (Detach audio): I klipp med både video och audio kopplar detta kommando bort ljudströmmen till ett separat spår, vilket tillåter avancerad redigering som L-klipp.

Hitta källa (Find source): Detta kommando öppnar Bibliotekets Bläddrare vid mappen som innehåller tillgången som är källan till video-, photo eller audioklippet.

Klipp ut, Kopiera, Klistra in (Cut, Copy, Paste): Flytta eller kopiera ett urval av klipp med Urklippskommando istället för med dra-och-släpp.

Radera (Delete): Raderar markerade klipp.

Visa information (Display information): Visar egenskaperna för klippet och underliggande mediafiler i textform.

Kontextmeny för klipp