Klippeffekter (Clip effects)

Klippeffekter (kallas även filter eller videoeffekter) arbetar på ett klipp i taget. Det finns många effekter och med flera syften. Med nyckelruta kan effektparametrarna varieras i klippet efter önskemål.

För att applicera en specifik effekt till ett klipp, leta upp det i Effektsektionen av Biblioteket och dra det till det klipp du vill förbättra, eller dubbelklicka på klippet och välj effekt från valen under fliken Effekt i klippens mediaredigerare.

Flera effekter kan läggas till ett klipp genom att använde en eller båda följande metoder. Som standard processas multipla klipp för uppspelning i den ordning de läggs till.

På tidslinjen, den övre kanten av ett klipp är magentafärgad om en effekt har applicerats . Denna klippeffektindikator har sin egen kontextmeny som tillhandahåller Urklippskommandon för att klippa och kopiera effekter mellan klipp.

Genom att dubbelklicka på ett klick öppnas dess mediaredigerare, i vilken effekter kan läggas till, tas bort eller konfigureras.

Klippeffekter (Clip effects)