Hastighet (Speed)

Fönstret för Hastighetskontroll öppnas genom att välja Hastighet Ø Lägg till eller Hastighet Ø Redigera i kontextmenyn till ett video- eller audioklipp på tidslinjen. Du kan justera inställningarna över ett brett spektrum för att uppnå valfri grad av långsam eller snabb hastighet .

Avid Studio image001 Hastighet (Speed)

Fönstret för Hastighetskontroll

Den egentliga uppspelningshastigheten i ditt projekt kommer alltid att vara konstant. Den sätts en gång för alla genom att ange rutor per sekund i projektinställningar. För att åstadkomma slow motion, interpoleras nya rutor mellan de ursprungliga, för hög hastighet undertrycks vissa källrutor.

De val som ges i dialogen delas upp i flera grupper.

Konstant (Constant)

Välj klippets uppspelningshastighet, relativt till originalmaterialet, som ett värde mellan 10 till 500 procent. Allting under 100 procent är slow motion.

Ankare (Anchor): När en Konstant är vald, klippet ankras under trimningsförfarande till tidslinjen med en specificerad ruta. Du kan välja den första eller den sista rutan i klippet, eller rutan som indikeras som nuvarande position på spellinjen, för att fungera som ankare. Detta kan vara användbart för att koordinera förfarandet mellan hastighetspåverkade klipp och material som bakgrundsmusik på andra spår.

Sträck (Stretch)

Under denna val kommer de första och sista rutorna i klippet fortsätta vara låsta i det läge de är trimmade när resten av klippet trimmas på tidslinjen. Förkortning av klippet, istället för att trimma material från slutet, ökar hastigheten tillräckligt för att det ska sluta på samma ruta som förut.  Förlängning av klippet genom att trimma änden mot höger saktar ner hastigheten istället för att exponera trimmat material.

Video

Backa backar riktningen i uppspelningen utan att påverka hastigheten.  I detta val undertrycks synkronisering av ljud, om sådant finns, eftersom det oftast inte är önskvärt att spela ljud baklänges.

Mjuk rörelse (Smooth motion): Detta val lägger till en speciell övergångsteknik för att uppnå maximalt flyt i rörelser från ruta till ruta.

Ljud (Audio)

Håll ton (Hold pitch): Detta val bibehåller originaltonen av det inspelade ljudet även när uppspelningshastigheten ökas eller minskas. Funktionen blir mindre effektiv desto mer hastigheten förändras. Bortom en viss gräns stängs den av helt.

Hastighet (Speed)