Filmer i filmer (Movies within movies)

Alla filmprojekt som du skapar i Avid Studio visas som tillgångar i Projektdelen av Biblioteket. Men meningen med Bibliotekstillgångar är att vara komponenter till filmer. Vad händer om du försöker dra Filmprojekt A till tidslinjen av Filmprojekt B?

Svaret är enkelt: Som med de flesta typer av tillgångar blir Projekt A ett enkelt klipp på Projekt B:s tidslinje. Ur tidslinjeredigeringsperspektiv uppför det sig precis som alla dina andra videotillgångar. Du kan trimma, flytta, lägga till effekter och övergångar och så vidare. (Samma sak gäller inte för diskprojekt. Dessa kan inte användas som klipp i andra projekt.)

Ändå kan en kopia av den interna strukturen av Projekt A förbli intakt inuti detta innehållsklipp, tillsammans med projektets alla klipp, effekter, titlar och andra komponenter. Dessutom, om du dubbelklickar på innehållsklippet eller väljer Redigera film från dess kontextmeny, öppnas en sekundär Filmredigerare i ett nytt fönster för att tillåta arbete i “sekundärfilmen”. Alla ändringar du gör påverkar endast kopian och inte originalet av projektet i innehållsklippet.

Längden på innehållsklippet på tidslinjen i huvudprojektet är inte bundet till sekundärfilmens längd på dess egna tidslinje.  Förlängning eller avkortning av sekundärfilmen i den nästlade redigeraren ändrar inte längden av innehållsklippet i källfilmen. Du måste trimma innehållsklippet manuellt om du vill att längden överensstämmer med sekundärfilmen.

Filmer i filmer (Movies within movies)