Använda urklipp (Using the Clipboard)

Fastän dra-och-släpp är något kraftfullare vid behandling av klipp så stödjer tidslinjen den vanliga urklippsmetoder som klipp ut, kopiera och klistra in med de vanliga kortkommandona. Urklipp är även den enda möjligheten att flytta och kopiera övergångar och effekter mellan klipp.

Från Bibliotektet (From the Library)

Efter att ha valt ett eller flera klipp i biblioteket, välj Kopiera från urvalens kontextmeny eller tryck Ctrl+C för att lägga urvalet i applikationens urklipp. (klipp ut, det andra vanliga kommandot för att lägga till i urklipp är inte tillgängligt i Biblioteket).

På projektets tidslinje, ställ spela-linjen vid den punkt som klistra in-funktionen ska börja och välj det önskade spåret genom att klicka i dess huvud.

Tryck nu ner Ctrl+V för att infoga klippen, med början vid spela-linjen, från urklipp till det valda spåret.

Om du väljer klistra in från tidslinjens kontextmeny istället för att trycka Ctrl+V kommer klippen istället att klistras in vid muspekarens position på det valda spåret och inte vid spela-linjen.

Du kan upprepa klistra in-förfarandet med samma klipp så många gånger du vill.

Från tidslinjen (From the timeline)

Markera ett eller flera klipp på tidslinjen, klicka antingen Kopiera eller Klipp ut i valen på kontextmenyn eller tryck Ctrl+C (kopiera) or Ctrl+X (Klipp ut). Båda kommandona lägger till klipp i Urklipp. Klipp ut tar bort originalklippen från projektet, medan Kopiera lämnar kvar dem på sin plats.

Klistra in innehållet från Urklipp till tidslinjen på samma sätt som beskrivs ovan. Klippen klistras in på samma spår som de ursprungligen kom från och med samma horisontella avstånd. Till skillnad från dra-och-släpp, stödjer inte Urklipp flyttning mellan spår.

Effekter i Urklipp (Effects on the Clipboard)

Klipp med tillagda effekter har en magentafärgad linje längs den övre linjen. Högerklicka på linjen för att komma åt kontextmenyn för Effekter som tillhandahåller kommandona Klipp allt och Kopiera allt för att överföra eller dela effekter mellan klipp. Välj ett eller flera målklipp och tryck sedan Ctrl+V eller klicka Klistra in på tidslinjens kontextmeny.

Effekterna kommer att klistras in i alla markerade klipp. Målklippen bibehåller alla redan befintliga effekter. Högen med klistrade effekter kommer att placeras ovanpå de befintliga effekterna.

Övergångar i Urklipp (Transitions on the Clipboard)

Högerklicka i övergångsområdet i det övre hörnet i början eller slutet av ett klipp för att komma åt kontextmenyn för övergångar. Välj Klipp ut eller Kopiera för att lägga till övergången i Urklipp.

Liksom effekter kan övergångar klistras in på ett eller flera klipp, men alla befintliga övergångar av typen start eller slut som klistras in kommer skrivas över  Införandet genomförs inte om övergången i Urklipp är längre än målklippet.

Använda urklipp (Using the Clipboard)