Redigera filmer (Editing movies)

Det första steget i varje filmredigeringssession är att öppna ditt projekt i Filmredigeraren och börja arbeta.

Att starta en ny produktion (To launch a -new production): Välj Fil Ø Ny Ø Film från huvudmenyn. Innan du lägger till ditt första klipp, försäkra dig om att tidslinjens videoformat är det rätta för projektet (se nedan).

Att redigera en befintlig film (To edit an existing movie): Välj ett nyligen skapat projekt från menyn Fil Ø Senast öppnade, klicka på Fil Ø Öppna Ø Film för att bläddra efter ett filmprojekt att öppna, eller hitta filmen du vill öppna i Projekt Ø Filmer-mappen i Biblioteket.

Öppna ett Pinnacle Studio-projekt (To open a Pinnacle Studio project): Välj Fil Ø Importera tidigare Studio projekt. Lägg märke till att vissa funktioner från ditt Pinnacle Studio-projekt kanske inte stöds av Avid Studio.

Tidslinjeinställningar (Timeline settings)

För att börja redigera ett nytt projekt, bekräfta att videoformatet och inställningarna (bildförhållande, bildstorlek och uppspelningshastighet) i ditt projekt är som som vill ha dem. I fliken Projektinställningar under applikationsinställningar kan du ställa in värdena för dessa egenskaper automatiskt genom att matcha det första klippet som läggs till i projektet. Du kan också ställa in dem manuellt.

Beroende på dina tidslinjeinställningar kan klipp i vissa format inte spelas med en gång. Sådant innehåll kommer automatiskt att renderas om i ett passande format.

Skapa spår (Establishing tracks)

Tidslinjespår i Avid Studio har inte, med några få undantag, specialiserade roller. Valfritt klipp kan placeras på vilket spår som helst. När ditt projekt blir mer komplext, kommer du upptäcka att det lönar sig att fundera över organiseringen av spår och att byta namn i förhållande till spårens funktion i filmen.

ð Titelredigerare, Scorefitter, voice-over (Title Editor, Scorefitter, voice-over)

ð Radera klipp (Deleting clips)

ð Klipp-åtgärder (Clip operations)

ð Använda urklipp (Using the Clipboard)

ð Hastighet (Speed)

ð Filmer i filmer (Movies within movies)

ð Övergångar (Transitions)

ð Klippeffekter (Clip effects)

ð Kontextmeny för klipp

Redigera filmer (Editing movies)