Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)

Verktygslisten ovan tidslinjen erbjuder olika inställningar, verktyg och funktioner som appliceras på tidslinjen och till tidslinjeredigering.

Tidslinjeinställningar (Timeline settings)

Avid Studio image001 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Som standard kopieras tidslinjeinställningarna från det första videklippet som läggs till i tidslinjen. Om det ger dig önskat resultat behöver du inte ändra dem.

Avid Studio image002 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)

Tidslinjeinställningar

Om du vill ändra dem, klicka på knappen längst till vänster i verktygsfältet för att öppna fönstret för Tidslinjeupplösning och konfigurera de tre inställningarna.

Bildförhållande (Aspect): Välj mellan visning i 4×3 eller 16×9.

Storlek (Size): Välj mellan de HD och SD pixelupplösningar som finns för det givna bildförhållandet.

Bildhastighet (Frame rate): Välj från ett urval av bildhastigheter som stämmer överens med de övriga inställningarna.

Dessa inställningar kan ändras när som helst under skapandet av din film, men du ska vara medveten om att en förändring i bildhastighet kan orsaka mindre skiftningar i klippen på tidslinjen när de justerar sig till de nya bildparametrarna.

Videomaterial som inte överensstämmer med de valda projektinställningarna kommer att konverteras automatiskt när de läggs till i tidslinjen.

Om du vill vill välja en specifik videostandard för dina projekt, istället för att ärva formatet från det första tillagda klippet, öppna sidan Projektinställningar i applikationsinställningarna.

Audiomixer (Audio mixer)

Avid Studio image003 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Denna knapp öppnar det utökade audiokontrollområdet med volymjusteringsverktyg och tillgång till Panner, en kontroll för panorering av surround ljud.

Scorefitter

Avid Studio image004 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Scorefitter är en integrerad musikgenerator i Avid Studio som ger dig specialkoponerad, royaltyfri musik exakt anpassad till längden av din film.

Titel (Title)

Avid Studio image005 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Med knappen Skapa titel öppnar du Titelredigeraren. Om ingen av de många titlar som ingår passar dina behov, varför inte skapa en egen titel?

Voice-over

Avid Studio image006 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Voice-over-verktyget låter dig spela in kommentarer eller annat ljudinnehåll live medan du ser filmen.

Rakblad (Razor blade)

Avid Studio image007 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)För att dela ett eller flera klipp vid uppspelningspositionen, klicka på knappen rakblad. Inget material raderas genom att göra detta, men varje inbegripet klipp blir till två klipp som kan hanteras separat i förhållande till trimning, flytt, effekttillägg m.m.

Om det finns valda klipp på något spår på uppspelningslinjen kommer endast dessa att delas. Båda delarna av klippet kvarstår som markerade. efter delningen.

Om det inte finns valda klipp på uppspelningslinjen kommer alla klipp genomskäras och delas. De högra delarna kommer att markeras för att möjliggöra enkel radering om så önskas.

Låsta spår är undantagna från delning.

Papperskorg (Trash can)

Avid Studio image008 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Klicka på knappen papperskorg för att radera alla markerade objekt från tidslinjen. Se Radera klipp för information om hur andra tidslinjeklipp kan påverkas av radering.

Markörer (Markers)

Avid Studio image009 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Den tillgängliga markeringsfunktionen är identisk med de som finns i mediaredigerarna för audio och video.

Tidslinjemarkörer tillhör videokompositionen vid en markerad punkt istället för att vara fäst vid ett enskilt klipp. Endast om det finns ett klippurval som inkluderar alla spår vid den markerade punkten, och om inga spår är låsta, kommer markörerna att ändra position under tidslinjeredigering.

Magnetisk dragning (Magnetic snapping)

Avid Studio image010 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Magnetiskt läge underlättar infogande av klipp under drag.  Medan läget är aktiverat, dras klipp “magnetiskt” till andra objekt på tidslinjen när de närmar sig inom ett kritiskt avstånd. Detta gör det lätt att undvika de onödiga, om än ofta små, mellanrummen mellan objekt som annars kan uppstå under redigering. Om du, trots allt, medvetet vill skapa ett sådant mellanrum så stäng helt enkelt av läget för att tillåta den fördragna placeringen.

Volymredigering med nyckelruta (Volume keyframe editing)

Avid Studio image011 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Knappen volymredigering med nyckelruta växlar till nyckelrutebaserad redigering av audioklipp. När knappen är aktiverad blir den gröna volymkonturen på varje tidslinje redigeringsbar. I detta läge kan du lägga till kontrollpunkter till konturen, dra kontursektioner och andra åtgärder. Medan knappen är av, är volymens nyckelrutor skyddade från ändring.

Öppnande av Audio Mixern aktiverar knappen automatiskt.

Ljudsnabbspolning (Audio scrubbing)

Avid Studio image012 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)I ursprungsinställningen kan audiodelen av ett projekt endast höras under uppspelning i förhandsgranskningen. Knappen ljudsnabbspolning på tidslinjen ger en förhandsgranskning av ljudet även under “snabbspolning” av din film genom att dra snabbspolningskontrollen över tidslinjen.

Snabbspolningshjulet på Spelaren medger också ljudsnabbspolning.

Redigeringsläge (Editing mode)

Avid Studio image013 Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)Väljaren för redigeringsläge på högra änden av tidslinjens verktygslist bestämmer uppförandet för andra klipp när redigeringsändringar görs. Material till vänster om redigeringspunkten påverkas aldrig i tidslinjeredigering, så ändringar appliceras endast till klipp till höger om redigeringspunkten.

Det finns tre val av redigeringslägen: Smart, klistra in och skriv över. Smart är det förvalda, i vilket Avid Studio väljer från klistra in, skriv över och ibland mer komplexa strategier förhållande till varje redigering.

Smartläget är designat för att så långt som möjligt bibehålla synkronisering mellan tidslinjespår.  I en redigeringssituation med flera spår, klippen har då vanligtvis så väl vertikala som horisontella förhållanden:  När du noggrant har placerat dina klipp för att synkronisera med takten i musiken, vill du t. ex. inte störa allt när du gör ytterligare redigeringar.

Klistra in-läget är alltid icke-destruktivt: det flyttar undan andra klipp på spåret innan det lägger till nytt material. Det kommer automatiskt stänga uppkomna luckor genom att ta bort material, så att endast målspåret påverkas.  Alla tidigare synkroniseringar med andra spår från redigeringen till höger om redigeringspunkten kommer förloras.

Infoga är mycket användbart i projektets inledande fas, då du samlar och arrangerar klippen på tidslinjen. Inget material går förlorat, och det blir väldigt enkelt att ändra om bland klippen och deras inbördes ordning.

Under senare steg, när strukturen i ditt projekt närmar sig slutet och du har börjat att noggrant synkronisera material på olika spår är klistra in-läget mindre användbart. De egenskaper som gör det fördelaktigt under tidiga delar (“krusnings”-beteende) är det motsatta vid slutförande. Detta är då skriv över kommer in.

Skriv över påverkar endast de klipp som valts direkt . Ändring av längden eller positionen av ett klipp i skriv över-läge, skriver över näraliggande klipp (om du förlänger) eller lämnar luckor (om du kortar).  Det kommer aldrig att påverka synkroniseringen mellan spår.

Alternativläge (Alternative mode)

Redigeringsläget smart fungerar genom att förutse vad du försöker göra och bestämmer om klistra in, skriv över eller t.o.m. någon mer komplex strategi är att föredra. Du kommer att upptäcka att det vanligtvis gör vad du vill, men det kommer tillfällen när du vill annorlunda.

Många handlingar stödjer både klistra in och skriv över, men inga andra möjligheter. Smartläget använder ibland den ena och ibland den andra, men om klistra in inte var vad du önskade är oftast skriv över det och vice versa. Allt du behöver, är därför en metod att åsidosätta smartlägets ursprungliga beteende.

För att ändra beteendet klistra in till skriv över eller tvärt om, håll ner Alt-tangenten medan du utför redigeringen som vanligt.  Du kan trycka ner (eller släppa) Alt som du vill medan du ställer in redigeringen: det som räknas är knappens stadie vid tidpunkten för handlingen, t. ex. när du drar och släpper objekt på tidslinjen.

Detta fungerar på alla redigeringslägen, så det finns alltid tillgängligt när du behöver det. Om du inte är nöjd med det ursprungliga beteendet, avbryt och ångra efter behov, och försök sedan igen med Alt.

I en tidslinjeredigering – med ersättande av ett klipp med ett annat medan längden , effekter och andra egenskaper bibehålls – används Shift-tangenten på ett liknande sätt. Se Ersätta ett klipp för mer information.

Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)