Tidslinjens spårhuvud

I huvudområdet till tidslinjen finns ett antal kontroller som påverkar arrangeringen och organiseringen av tidslinjespår. Se Audio på tidslinjen för information angående audiofunktioner som spårvolym vilket också kontrolleras från tidslinjens huvud.

Avid Studio image001 Tidslinjens spårhuvud

Till vänster om tidslinjen finns spårhuvuden med flera kontroller per spår: en låsknapp, spårnamn och övervakningsknappar för spårets video och audio. Här är det förvalda spåret ‘Main’.

Området alla spår ovanför spårhuvudet erbjuder kontroller likande dem som finns i varje spårhuvud men med en global effekt: de appliceras till alla spår samtidigt och upphäver individuella inställningar.

Standardspår

Den orangea vertikala linjen till vänster om spårhuvudet och den ljusare bakgrundstonen anger standardspåret. Det ger ett målspår för vissa funktioner, inklusive skicka till och klistra in. Nyligen skapade titlar och Scorefittersånger läggs också till i detta spår

För att göra ett annat spår till standardspår, klicka var som helst, utom på en knapp eller annan kontroll, inom ramen för spårhuvudet.

Låsning (Locking)

Klicka på hänglåsknappen för att skydda ett spår från oönskade ändringar. Samma knapp i alla spår-området ger detta skydd till hela projektet.

Spårnamn (Track name)

För att ändra namnet på ett spår, enkelklicka på namnet för att komma åt platsredigeraren eller välj redigera spårnamn från spårhuvudets kontextmeny. Bekräfta din ändring med Enter, eller avbryt med Esc.

Video- och audioövervakning (Video and audio monitoring)

Video- och audioknapparna i spårhuvudet kontrollerar huruvida det spåret bidrar med video eller audio till den totala kompositionen av projektet. De stödjer flera redigeringssituationer i vilka det är fördelaktigt att blockera utdata från en eller flera spår för att förenkla förhandsgranskningen Samma knappar i alla spår-området skiftar audio- och videoövervakning för hela projektet.

Ytterligare spårfunktioner (Additional track functions)

Följande funktioner är tillgängliga i spårhuvudets kontextmeny:

Nytt spår (New track): Du kan sätta in ett nytt spår, antingen över eller under, det existerande spåret.

Radera spår (Delete track): Radera ett spår med alla klipp i.

Flytta spår (Move track): Dra spårhuvudet upp eller ner till en ny position. När du drar kommer en ny, ljus, horisontell linje visa sig vid giltiga placeringar.

Kopiera spår (Copy track): Håll Ctrl-knappen nere medan du flyttar ett spår kommer kopiera det istället för att flytta det.

Spårstorlek (Track size): Kontextmenyn innehåller fyra fasta spårstorlekar (Liten, Medium, Stor, Mycket stor). För specialstorlekar, dra separationslinjen mellan spårhuvuden för att steglöst justera höjden.

Visa Vågformer (View waveforms): Växlar vågformsvyn för ljudfiler.

Tidslinjens spårhuvud