Tidslinje grunder

Tidslinjen består av multipla spår, så många du behöver, i en vertikal stapel. Spår närmare toppen av stapeln positioneras mot början vid visning och dess ogenomskinliga delar skymmer spåren under.

Den grundläggande handlingen vid filmskapande är att dra en tillgång från Biblioteket till ett spår på tidslinjen där det kallas för klipp. Med lite övning kan du snabbt göra en grovredigering av en film bara genom att lägga till mediatillgångar på deras ungefärliga position i tidslinjen.

Avid Studio image001 Tidslinje grunder

Till vänster om tidslinjen finns spårtiteln med flera kontroller per spår: låsknapp, spårnamn och översiktsknappar för spårets audio och video. Här är det förvalda spåret ‘Main’.

Spårtitel (The track header): Till vänster om varje spår finns en titelarea som ger tillgång till funktioner som att inaktivera video- eller audioövervakning av spåret.

Förvalt spår (The default track): Ett spår är markerat med en ljusare bakgrundsfärg och även med en orange list till vänster om spårtiteln. Detta är det förvalda spåret. Det har en speciell roll i vissa redigeringsprocesser, t. ex. används det som målspår när du använder klistra in.  För att få ytterligare ett spår, klicka bara på det förvalda spårets titel.

Avid Studio image002 Tidslinje grunderDin nuvarande position på tidslinjen överensstämmer med den videoruta som visas i Spelaren när den är i tidslinjeläge. Den nuvarande positionen indikeras med en vertikal röd linje överst på varje flyttbart snabbspolningshandtag. En annan vertikal linje markerar samma position i Navigatorn (se nedan).

Verktygslisten (The toolbar)

Ovan spåren tillhandahåller tidslinjens verktygslist flera grupper av redigeringsrelaterade verktyg. (I Diskredigeraren inkluderar verktygslisten även specialverktyg för diskredigering.)

Navigatorn (The Navigator)

Under spåren visar tidslinjens Navigator ett fågelperspektiv av hela ditt projekt i reducerad skala. Kolumner som representerar klipp har samma färg som på tidslinjen, utom kolumnen som representerar valt klipp vilket visas i orange. Genom att klicka på Navigatorn kan du snabbt ta dig till en plats på tidslinjen.

Avid Studio image003 Tidslinje grunder

En del av Navigatorfönstret, visande den nuvarande positionen ( vertikal linje, vänster) och storlekshandtaget (höger).

Den orangea rektangeln som omger en del av Navigatordisplayen, visningsfönstret, indikerar den del av din film som nu visas på spåret i tidslinjen.

För att ändra vilken del av filmen som visas, klicka och dra horisontellt i visningsfönstret. Tidslinjen rullar parallellt när du drar. Eftersom positionen på din tidslinje inte förändras kan detta medföra att snabbspolningen inte syns.

Zoom

För att ändra tidslinjens zoomnivå, antingen klicka eller dra horisontellt i tidslinjalen längs toppen av tidslinjen eller dra i fönstrets sidor.  Den första metoden har fördelen av att den alltid lämnar skärmpositionen för spela-linjen orörd, vilket kan göra det lättare att orientera sig efter zoomning.

För att ändra själva Navigatorns zoom, använd plus och minus knapparna direkt till dess höger.

Dubbelklick på visningsfönstret justerar zoomen på både Navigator och tidslinje så att hela din film passar i Filmredigerarens fönster.

Ändra storlek (Resizing)

Höjden på tidslinjen, liksom den relativa storleken på Biblioteket och Spelaren, kan justeras med storlekshandtaget i form av ett inverterat T i mitten på skärmen.

För att justera höjden på enskilda tidslinjespår, ta tag och justera separeringslinjerna mellan spårtitlarna till vänster. Om den vertikala höjden på samtliga spår överstiger tillgänglig visningsarea kommer en rullningslista till höger tillåta dig välja vilka spår som syns

Ställ in höjden på Navigatorn genom att dra den horisontella separaton vertikalt över toppen.

Tidslinje grunder