Projektets tidslinje

Tidslinjen är där du skapar din film genom att lägga till video-, foto- och audiotillgångar från Biblioteket. Detta sker genom att redigera och trimma dessa kärnmedia och genom att levandegöra dem med överångar, effekter och andra hjälpmedel.

ð Tidslinjens verktygslist (The timeline toolbar)

ð Tidslinjens spårhuvud

ð Tidslinje audiofunktioner (Timeline audio functions)

Projektets tidslinje