Filmredigeraren

Avid Studio corner top left Filmredigeraren Avid Studio border Filmredigeraren Avid Studio corner top right Filmredigeraren
Avid Studio border Filmredigeraren
Avid Studio spacer Filmredigeraren
Avid Studio spacer Filmredigeraren Avid Studio blue button Filmredigeraren Avid Studio spacer Filmredigeraren

För att få veta mer om

Redigering – video/ljudeffekter

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Filmredigeraren
Avid Studio spacer Filmredigeraren
Avid Studio border Filmredigeraren
Avid Studio corner bottom left Filmredigeraren Avid Studio border Filmredigeraren Avid Studio corner bottom right Filmredigeraren
Avid Studio corner top left Filmredigeraren Avid Studio border Filmredigeraren Avid Studio corner top right Filmredigeraren
Avid Studio border Filmredigeraren
Avid Studio spacer Filmredigeraren
Avid Studio spacer Filmredigeraren Avid Studio blue button Filmredigeraren Avid Studio spacer Filmredigeraren

För att få veta mer om

Redigering – SmartMovieverktyget

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Filmredigeraren
Avid Studio spacer Filmredigeraren
Avid Studio border Filmredigeraren
Avid Studio corner bottom left Filmredigeraren Avid Studio border Filmredigeraren Avid Studio corner bottom right Filmredigeraren

Filmredigeraren är Avid Studios huvudsakliga fönster för digitalt filmskapande. Redigeraren samlar tre primära komponenter:

Biblioteket, i dess kompaktvy innehåller den tillgångarna som är tillgängliga för ditt projekt.

Projektets tidslinje låter dig organisera tillgångarna som klipp i en schematisk representation av din produktion.

Spelaren låter dig förhandsgranska Bibliotekstillgångar innan de läggs till i ditt projekt. Den låter dig även se, i bild-för-bild-format om du så önskar, hur valfri del av produktionen faktiskt visas för din publik när du exporterar projektet (spara den som en fil eller ladda upp den till YouTube).

Dessutom tillhandahåller Filmredigeraren ett stort antal verktyg och fönster för att skapa och redigera titlar, lägga till effekter och andra syften.

Avid Studio image001 Filmredigeraren

En del av Filmredigerarens display, med kompaktvyn av Biblioteket uppe till vänster, Spelaren uppe till höger ( delvis synlig) och tidslinjen och Navigatorn längst ner.

Diskredigering (Disc editing)

Om du planerar att slutligen släppa din film på DVD med interaktiva menyer kommer du vid någon tidpunkt behöva specialfunktionerna i Diskredigeraren. Den tillhandahåller samma redigeringsfunktioner för tidslinjen som Filmredigeraren, men låter dig även arbeta med diskmenyer med vilka användaren kan navigera i din produktion.

Avis Studio ger dig en smidig övergång från film- till diskprojekt när som helst under utvecklingen. Det går därför bra att starta i Filmredigeraren även om du slutligen bestämmer dig för DVD som slutprodukt istället för eller som komplement till andra alternativ.

Det kompakta Biblioteket

Kompaktvyn av Biblioteket, vilken använder övre vänstra delen av Filmredigerarens fönster, är en viktig del av redigeringsmiljön. Om du växlar mellan Biblioteket och Filmredigeraren kan du se att samma lägesflik är vald i båda vyerna och att samma Bibliotekstillgångar visas.

Med det kompakta Biblioteket och tidslinjen i samma fönster blir addering av tillgångar till din film lekande lätt: bara drag objekten du vill ha från Bibliotekets Bläddrare till projektets tidslinje.

Presentationsproduktioner

Utöver alla typer av videoproduktioner, “filmer”, kan Filmredigeraren (och Diskredigeraren) användas för att skapa avancerade diabildsspel och presentationer från stillbilder. Samma redigeringsprocess används i båda fallen.

ð Redigera filmer (Editing movies)

Filmredigeraren