Information om serienummer

Dokument-ID 384215

Denna FAQ (vanliga frågor) informerar om var serienumret finns, och hur du använder dit serienummer från en tidigare version för att aktivera uppgraderingar av Avid Studio.

Hitta ditt serienummer

För en produkt som du har laddat ner finns serienumret på bekräftelsesidan i slutet av ordern, och i bekräftelsen som du fick via epost vid det tillfället.

Om du äger en fysisk kopia av produkten sitter serienumret antingen inne i eller utanpå DVD-asken, om det fanns en sådan, annars utanpå pappersomslaget.

Om du har förlorat ditt serienummer, se kunskapsbasen i dokument 232809, Hur du ersätter ett förlorat Studio-serienummer.

Hitta din kundinformation

1.      Börja med att logga in på www.Avid.com

2.      Leta reda på Dina produkter.

3.      Välj dina produkter igen från produktavdelningen.

4.      Ditt serienummer står i Dina produkter-fönstret som dyker upp.

Använda serienummer vid uppgradering

Du kan uppgradera till Avid Studio från Studio 14, 12, 11, 10 och 9. För att göra det behöver du serienumret från den gamla versionen. De ställen som listats ovan är de vanliga för att hitta serienumret även i äldre versioner av Studio.

När du har hittat ditt gamla serienummer, börja installera. Ett fönster kommer upp på skärmen och du blir tillfrågad om både det gamla och det nya numret. Ange dem i rätt fönster och tryck på Nästa.

Information om serienummer