Exportproblem

Om fel rapporteras eller om programmet fryser eller beter sig felaktigt under export av en fil eller skiva, se vår kunskapsbas för artiklar om det specifika problem du har.

Exportproblem