Vanligaste supportfrågorna

Länkarna nedan leder till ämnen som grundar sig på de artiklar som används mest i Avids kunskapsbank på nätet. Texten som presenteras här är generellt mindre detaljerad än den som finns på webben. För att läsa hela texten som finns under varje dokument-ID, gå till kunskapsdatabasen på webben.

ð Kompatibilitet med inspelningshårdvara

ð Information om serienummer

ð Fel eller krasch under installationen

ð När datorn hänger sig eller kraschar vid start

ð Felsöka programkrascher

ð Exportproblem

ð Problem med att spela skivor

ð Resurser, övningar och träning

Vanligaste supportfrågorna