Export till skiva

Avid Studio corner top left Export till skiva Avid Studio border Export till skiva Avid Studio corner top right Export till skiva
Avid Studio border Export till skiva
Avid Studio spacer Export till skiva
Avid Studio spacer Export till skiva Avid Studio blue button Export till skiva Avid Studio spacer Export till skiva

För att få veta mer om

Exportera- skiva/fil/till webben

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Export till skiva
Avid Studio spacer Export till skiva
Avid Studio border Export till skiva
Avid Studio corner bottom left Export till skiva Avid Studio border Export till skiva Avid Studio corner bottom right Export till skiva

Studio kan överföra filmer direkt till dvd-,och blu-ray-skivor, om lämpligt skivbrännarprogram finns på din dator.

Vare sig du har en brännare eller inte i ditt system, gör Studio det också möjligt att spara en ”skivavbild” – en uppsättning filer som innehåller samma information som skulle lagras på en dvd-skiva – till en mapp på din hårddisk. Avbilden kan senare brännas till skiva.

DVD och Blu-ray

Om din dator har en DVD-brännare kan Studio skapa tre typer av DVD-skivor: standard (för DVD-spelare) och AVCHD-format (för Blu-rayspelare).

Om din dator har en Blu-ray-brännare kan du spela in på valfri inspelningsbar skiva som enheten har stöd för.

Dina vanliga DVD-skivor kan spelas upp:

·     På alla DVD-spelare som kan hantera det inspelningsbara DVD-formatet som brännaren skapar. De flesta spelare kan läsa de vanliga formaten.

·     På en dator med DVD-spelare och lämpligt uppspelningsprogram.

·     På alla HD DVD-spelare.

Din blu-rayskiva, eller dvd-skiva i avchd-format kan spelas

·     På Panasonic DMPBD10, Playstation 3, och andra Blu-rayspelare (alla spelare har inte stöd för AVCHD-formatet, men de flesta har).

·     På en dator med blu-rayläsare samt lämpligt uppspelningsprogram

Exportera din film

Studio skapar din skiva eller skivavbild i tre steg.

1.      Först måste hela filmen renderas för att generera den MPEG-kodade informationen som ska lagras på skivan.

2.      Därefter måste skivan sammanställas. I den här fasen skapar Studio de faktiska filerna och strukturen för katalogen som kommer att användas på skivan.

3.      Slutligen ska skivan brännas. (Detta steg kan du hoppa över om du skapar en skivavbild istället för en skiva).

För att överföra din film till skiva eller till en skivbild:

1.      Klick på fliken Skiva för att få fram följande dialogruta:

Avid Studio image001 Export till skiva

Cirkeldiagrammet summerar ditt skivutrymme. Det visar även en uppskattning av tiden din film kommer att ta upp på din skrivbara skiva.

Använd den mapp-knappen för att ändra den plats på hårddisken som Studio använder för att lagra hjälpfiler. Om du skapar en skivbild kommer denna placeras i samma mapp. Rullgardinslistan i den undre menyn väljer vilken brännare som ska användas om det finns mer än en.

2.      I Inställningspanelen väljer du vilken Typ av skiva du använder, sedan vilken videokvalitet och förinställning för diskanvändning som bäst passar ditt syfte.

Avid Studio image002 Export till skiva

Om du vill finjustera dina överföringsinställningar, välj Standardinställningen och klicka sen på knappen Avancerat för att få fram panelen Avancerade Inställningar.

3.      Klicka på knappen Bränn skiva.

Studio går igenom stegen som beskrivs nedan (rendera, sammanställa och bränna) för att skapa skivan. Klicka knappen Skapa Bild för att genomföra samma steg men uteslut bränna-steget.

4.      När Studio har avslutat bränningen, matar programmet ut skivan.

5.      Klicka knappen Bränn bild för att bränna en tidigare skapad bild.

Kvalitet och kapacitet på olika skivformat

Skillnaderna mellan de olika skivformaten kan sammanfattas i nedanstående tumregler för kvalitet och kapacitet inom varje format:

·     Dvd: Varje skiva kan lagra runt 60 minuters MPEG-2-video i högsta kvalitet (120 minuter om skivan stöder inspelning på dubbla lager).

·     DVD (AVCHD): Varje skiva kan lagra runt 40 minuter AVCHD-video per lager i högsta kvalitet.

·     BD: varje disk innehåller mer än 270 minuter HD-video per lager.

Export till skiva