Skivmenyer

Den viktigaste funktionen som möjliggör diskförfattandet är menyn. Varje disk kan ha en, några få eller många menyer, som var och en består av en stillbild eller en kort videoloop. Områden inom menyerna kallas knappar, de kan väljas av tittaren för att aktivera länkar till annat innehåll på disken.

Vissa knappar ser till att uppspelning startar från särskilda platser, kallade kapitel, i ditt projekts Tidslinje. Dessa kapitelknappar markeras ofta med en miniatyrbild eller videoloop som en ledtråd till deras innehåll.

Andra knappar skapar en övergång till en annan meny eller till en annan sida av samma meny. Flersidiga menyer, där varje sida visar flera kapitel-knappar tillsammans med automatiskt hanterade navigationsknappar, underlättar produktioner av alla storlekar.

Menylistan

Till skillnad från tidslinjeklipp är menyerna i din produktion inte bundna till en särskild tidsutjämning. Istället kommer spelaren att loopa menyn tills den användaren har reagerat.

Eftersom menyer existerar “utanför tiden” förser Avid Studio dig med en Menylista, ett särskilt område ovanför Diskredigerarens tidslinje som plats för menyerna i ditt projekt. Drar du en meny från Biblioteket in i Menylistan gör du den tillgänglig för användning i ditt projekt.

Utforma menyinteraktivitet

En diskproduktion kan tänkas innehålla en, eller också kan den ha många. Varje meny innehåller grafiskt distinkta områden, normalt kallade “knappar” som kan aktiveras av tittaren, kanske genom att använda navigeringsknapparna på en DVD-fjärrkontroll.

Diskmenyernas beteende kan ställas in genom att använda kontrollerna i Diskredigerarens fönster. Alternativt kan du öppna Kapitelguiden för att skapa och konfigurera en uppsättning knappar automatiskt efter dina inställningar.

Aktivering av en knapp startar antingen din film från en vald punkt, eller flyttar kontrollen till en annan meny med egna knappar. De möjliga målen för menyknappar är:

·     En punkt längs tidslinjen: Efter att den aktiverats startar uppspelningen från en vald bildruta. Platsen, och innehållet du finner där, kallas “kapitel” i din film.

·     En annan meny: Alla knappar kan länkas till alla menyer i Menylistan.

·     En annan sida inom samma meny. Flersidiga menyer innehåller alltid nästa- och föregående-knappar för navigering mellan sidorna.

Skapa sidor automatiskt

När du lägger till nya kapitellänkar till en flersidig meny, skapas ytterligare sidor automatiskt när de behövs. Dessa dyker upp i Menylistan bredvid dem som redan finns i projektet. En grafisk knutpunkt länkar sidorna som hör till samma meny. För att infoga länkade kapitel använder du antingen Infoga Länk-knappen på verktygsfältet, eller Kapitelguiden.

Avid Studio image001 Skivmenyer

Huvudmenyn och matchande flersidiga menyer i Bibliotekets spelare.

Nästa och Föregående: Det är de särskilda nästa och föregående-knapparna som gör att menyn stöttar det flersidiga beteendet. För att skapa en flersidig meny från en existerande huvudmeny, lägg helt enkelt till knappar av båda dessa typer. På samma sätt tas funktionen för flersidiga menyer automatiskt bort om antingen nästa- eller föregående-knappen raderas.

Flersidiga menyer i Menylistan

Ikonerna för flersidiga menyer kopplas samman genom en särskild grafik i Menylistan. Det visar att menyerna är länkade, vilket betyder att du kan navigera från en sida till en annan inom menyn till en annan genom nästa- och föregående-knapparna.

Dela och sammanfoga: För att koppla bort grannliggande menyer från varandra klickar du den grafiska knutpunkten mellan dem. Grafiken är borttagen. Sidorna till vänster om musen stannar med originalmenyn, medan de till höger formar en ny, separat meny (med en ny bakgrundsfärg för dess menyikoner). Klicka på mellanrummet mellan grannliggande flersidiga menyer för att omgruppera dem in i enkla menyer.

Sortera kapitel: Ett tidssparande verktyg främst menat för flersidiga menyer är sortera-knappen som syns med Kapitelguiden-knappen till höger om menyns sista sida. När du jobbat med en meny ett tag -med att lägga till, radera och arrangera om kapitel, kanske till och med medan du redigerar själva filmen parallellt – kommer du förmodligen att märka att kapitel-knapparna längs sidorna inte längre stämmer överens med tidslinjens ordning. Om du inte av någon anledning vill ha en anpassad ordning är lösningen ett enkelt klick på sortera-knappen.

Avid Studio image002 Skivmenyer

Sidor från en flersidig meny. Den grafiska kopplingen visar att navigeringen mellan dessa sidor sker genom Nästa- och Föregående-knapparna. Sortera-knappen (överst till höger, under pekaren) arrangerar kapitelknapparna efter tidslinjens sekvenser.

Skivmenyer