Tidslinjens menymarkörer

En diskmenys kapitel-knapp kan länkas individuellt till en punkt på din films tidslinje. I Diskredigeraren är dessa punkter markerade på tidslinjen genom kapitelmarkörer på Kapitelspåret, som är ett specialiserat tidslinjespår som dyker upp ovanför tidsskalan när en meny först läggs till din film. (Spåret raderas igen om alla menyer tagits bort.) En kapitelmarkörs text består av bokstaven “C” följt av kapitlets sekvensnummer i sin meny.

Returmarkörer, som markerar automatiska stopp-punkter från tidslinjen tillbaka till diskmenyn, visas också i Kapitelspåret. En returmarkörs text består av bokstaven “M” följt av målmenyns sekvensnummer.

Kapitel- och returmarkörernas färger matchar den ikon markören tilldelats i Menylistan färgmässigt. Markörer kan flyttas längs tidslinje genom att man drar i dem. Se Tidslinje-redigering av kapitel- och returmarkörer för detaljer.

Avid Studio image001 Tidslinjens menymarkörer

Att släppa en meny ovanpå en tom Menylista gör att en kapitelmarkör infogas vid starten av din films första klipp (förutsatt att den har ett) som mål för menyns Spela Film-knapp. En returmarkör, som markerar ett avslut och retur tillbaka till menyn, placeras vid slutet av filmen.

Tidslinjens menymarkörer