Kapitelguiden

Avid Studio image001 KapitelguidenNär en flersidig diskmeny har dragits from Biblioteket till Menylistan visas en Kapitelguiden-knapp uppe i menyikonens högra hörn. Klicka på denna knapp för att öppna fönstret Kapitelguiden.

Varför använda Kapitelguiden?

Kapitelguiden erbjuder ett snabbt sätt att skapa kapitel till din film. Kapitelmarkörer kommer att läggas till Kapitelspåret på Diskredigerarens tidslinje för att visa var varje kapitel börjar. Med alternativet Länka kapitel till menyknappar (se nedan) kommer varje kapitel att representeras av en kapitelknapp på en rad automatiskt genererade menysidor. Dessa sidor länkas in i en serie av nästa- och föregående-knappar.

Genom att aktivera kapitelknapparna när menyn visas kan spelaren spela upp filmen från vilken av de ordnade startpunkterna som helst.

Kapitelguiden är perfekt för att sätta upp bildspel och scenvalmenyer. Om du arkiverar video på skivor kan du använda funktionen för att skapa menyer som fungerar som en katalog för dina scener.  Raden av skapade menysidor kan vara hur lång som helst. Dess längd beror på hur många kapitel som skapas och hur många kapitelknappar som finns till förfogande i menyns sidutformning.

Avid Studio image002 Kapitelguiden

Tillfälligtvis gör Kapitelguiden ingenting som du inte själv skulle kunna göra genom att använda de tillgängliga verktygen för skivförfattande i Diskredigeraren (och de förblir tillgängliga så att du kan anpassa de genererade menyerna efteråt). Dess syfte är att skynda på din kreativa process genom att ta över så mycket som möjligt av rutinarbetet som skapandet av flersidiga menyer innebär.

Att använda Kapitelguiden

Kapitelguidens kontroller är grupperade i tre horisontella paneler. När du är nöjd med hur du konfigurerat kontrollerna klickar du på OK. Kapitelguiden kommer att arbeta med att skapa nya kapitel till din produktion, kompletta med markörer på tidslinjen och (som standard) en automatiskt genererade uppsättning menysidor med det nödvändiga antalet kapitelknappar.

Placera kapitel i:

Detta är Kapitelguidens främsta panel. De två valen här kan användas separat eller tillsammans.

Optimala positioner: När denna ruta är markerad skapar Kapitelguiden kapitel vid valda intervaller längs tidslinjen. Den kommer att anpassa kapitlet till en närliggande klippsekvens gräns när det finns en tillgänglig. Den önskade längden på kapitlet kan ställas in på några sekunder. Det första värdet baseras på din films längd. För att ändra det klickar du antingen direkt på dess nummer och typ eller också drar du lodrätt inom textrutan.

Tidslinjemarkörer: Detta alternativ antar att du har förberett markörer på tidslinjen för att tala om för Kapitelguiden var i din film kapitellänkar måste skapas.

Använda med

Den andra panelen i Kapitelguiden tillhandahåller alternativ som kontrollerar guidens funktioner.

Hela filmen: Kapitelmarkörer kommer att skapas genomgående i hela filmen.

Urval: Kapitelmarkörer kommer bara att placeras inom räckvidden från starten av det första markerade klippet till slutet av det sista.

Alternativ

Den tredje panelen erbjuder två sista val som kan ställas in oberoende.

Länka kapitel till menyknappar: När detta alternativ är markerat läggs så många sidor till menyn som behövs för att göra plats för knappar för alla skapade kapitel. Utan detta alternativ skapas kapitelmarkörerna på tidslinjen i “olänkat” tillstånd och inga menysidor skapas.

Om du vill länka en olänkad markör till en menyknapp drar du den till knappen medan du förhandsgranskar menyn i Spelaren. Även om du lämnar den olänkad kommer kapitelmarkören att fungera som tillgänglig fortsättningspunkt när åskådaren bläddrar igenom skivan med hoppa-knappen på fjärrkontrollen.

Retur efter varje kapitel: Genom att kryssa för detta alternativ kommer en returmarkör att läggas till i slutet av varje kapitel. Markörerna är som standard placerade så att varje kapitel spelar upp till starten av det följande kapitlet innan det återvänder till ursprungsmenyn. För att ändra menyn som en returmarkör är länkad till drag markören till menyns ikon i Menylistan. Kom dock ihåg att returmarkören enbart kommer att vara aktiv när uppspelningen startas från menyn som markören är länkad till.

Kapitelguiden