Författa skivor

I Diskredigeraren ger tidslinjens verktygsfält dig ett antal verktyg för authoring som du kan använda direkt utan att växla fönster eller vy.

Avid Studio image001 Författa skivor

Verktyg på Diskredigerarens tidslinjes verktygsfält.

Avid Studio image002 Författa skivorSkapa länk: Denna knapp länkar den för tillfället markerade kapitel-knappen i Spelaren till platsen för tidslinjens indikatorposition.

Avid Studio image003 Författa skivorInfoga länk: Denna knapp underlättar arbetet med flersidiga menyer genom att flytta alla existerande knapplänkar (med start vid den för tillfället markerade kapitel-knappen i Spelaren) en position närmare slutet.

I en flersidig meny, kan handlingen av att infoga en länk starta en kedjereaktion genom att tvinga en existerande länk till nästa sida, en länk därifrån till sida därpå och så vidare till den sista sida som i sin tur kommer att skapas om nödvändigt.

Avid Studio image004 Författa skivorTa bort länk: Genom att klicka på denna knapp kommer länken mellan knappen på menyn och kapitelmarkören på Kapitelspåret att tas bort. En “olänkad” kapitelmarkör kommer att ligga kvar på Kapitelspåret. Detta olänkade kapitel kan länkas manuellt genom att man drar och släpper till en annan knapp på Menyns Förhandsvisning eller också kan den stanna kvar som ett olänkat kapitel. Då kommer du kunna hoppa i filmen via det under uppspelningen genom att använda hopp-knappen på din fjärrkontroll.  Du kan även högerklicka en eller flera kapitelmarkörer och välja Ta bort Markerad Länk.

Avid Studio image005 Författa skivorKnappcykel: Genom att klicka på kontrollens vänster- och högerpilar kan du scrolla genom tillgängliga knappar och aktivera dem för redigering. Klicka på knappens bildtext för att redigera den. Knappar kan även markeras genom att man klickar på knappens länkar i Spelaren när en meny förhandsvisas.

Avid Studio image006 Författa skivorStäll in miniatyrbild: Att klicka denna knapp genererar en miniatyrbild av bildrutan vid tidslinjens indikatorposition, och visar den på den markerade menyknappen i kontrollen för knappcykel om den är av typen Miniatyrbild.

Avid Studio image007 Författa skivorSkapa olänkat kapitel: Om tidslinjens indikator inte är placerad exakt vid ett kapitel eller en returmarkör och du klickar på den här knappen kommer en kapitelmarkör att läggas till Kapitelspåret utan att den länkas till någon meny. De olänkade kapitlen kan senare länkas manuellt genom dra-och-släpp till en knapp på Menyns förhandsvisning om det är vad du vill.  Däremot fungerar ett olänkat kapitel även på ett väldigt nyttigt sätt: under uppspelningen utser den en av punkterna att pausa vid när du bläddrar igenom DVD med hopp-knappen på fjärrkontrollen.

Avid Studio image008 Författa skivorTa bort kapitel: När en tidslinjes indikatör är placerad vid ett kapitel får Skapa olänkat kapitel-knappen en motsatt funktion, och en förändrad symbol. Genom att klicka på den kommer både kapitelmarkören och länken som kopplar ihop den med en meny, om den har en, att raderas. Du kan även ta bort kapitel med kontextmenyns kommando Radera Markerade Kapitel när en eller flera kapitelmarkörer är markerade. För att ta bort länkar från kapitelmarkörer och lämna dem olänkade men fortfarande låta dem vara kvar på Kapitelspåret, använd Ta bort Markerade Länkar från samma meny.

Avid Studio image009 Författa skivorSkapa retur: Såvida det inte redan finns en markör vid tidslinjens indikatorposition kommer denna knapp att lägga till en returmarkör till Kapitelspåret.

En returmarkör är enbart aktiv under tiden man tittar på filmen om uppspelningen började från samma meny som markören är kopplad till. (På tidslinjen bör markörens färg matcha färgen på den menyikon i Menylistan som är kopplad till den.) När uppspelningen når den bildruta som är kopplad till en aktiv returmarkör kommer den att hoppa tillbaka till dess sammankopplade meny.

Avid Studio image010 Författa skivorRadera retur: Om det finns en returmarkör vid indikatorpositionen kommer Skapa retur-knappen att omvandlas till Radera retur med en ny symbol.

Ta bort kapitel-knappen och kontextmeny-kommandot Radera markerade kapitel kan båda även användas för att radera returmarkörer.

Tidslinje-redigering av kapitel- och returmarkörer

Kapitel- och returmarkörer är knutna till särskilda bildrutor på din tidslinje. Härifrån kommer uppspelningen antingen att starta från en diskmeny (kapitel) eller också kommer uppspelningen här att avbrytas för att återvända till originalmenyn (retur).  Båda markörtyperna kan dras med musen för att ändra platsen där de får effekt i filmen.

När du förhandsgranskar en meny kan du dra en kapitelmarkör från Kapitelspåret till en knapp på Spelaren för att länka om knappen. Den motsatta operationen, att dra en knapp från Spelaren till en punkt på Kapitelspåret, är en metod för att skapa nya kapitelmarkörer.

Ett projekt som innehåller en eller flera diskmenyer måste ha en returmarkör permanent placerad vid slutet av Kapitelspåret. Detta garanterar att vilket av skivans kapitel du än spelar kommer det att ha en fungerande retur. Den sista returmarkören kan därför inte raderas.

Författa skivor