Menyknappar

Din skivas alla visuella element kan användas som “knappar” som länkar till annat innehåll i din film. Element som märkts som “Inte en knapp” å andra sidan har inga länkfunktioner.

Knapptyper:

En menyknapps typ är den enda faktorn som bestämmer dess beteende. I en diskproduktion med god authoring bör texten och utseende stämma överens med det beteendet, men de påverkar inte det.  Det finns fem knapptyper tillgängliga.

Avid Studio image001 Menyknappar

Normal: Denna typ av knapp låter din text, bild eller form fungera som länk till en kapitelmarkör i ditt diskprojekts tidslinje, eller till en meny i din Menylista.

Miniatyrbild: Denna variant av Normal-knappen låter knapparna visa miniatyrbilder från din tidslinje.

Föregående och Nästa: Dessa knapptyper hanterar automatiskt navigationen mellan sidorna i flersidiga menyer i Menylistan. Under uppspelningen göms knapparna automatiskt när deras mål inte existerar (på de första och sista sidorna av den flersidiga uppsättningen). Eftersom deras beteende inte går att ändra är det inte möjligt att länka dessa knappar till kapitelmarkörer.

Rot: En knapp av denna typ länkar till den första menyn i Menylistan. Dess beteende kan inte ändras

Knappar för flersidiga menyer

Om du lägger till både en Nästa- och Föregående-knapp till en meny kan den fungera som en flersidig meny. Om någon av knapparna saknas kan menyn inte användas i det flersidiga läget.

Förhandsvalda inställningar för knappar

Klicka fliken för Knappar högst upp i Menyredigeraren för att granska de tillgängliga kategorierna av menyknappar. Drag knappar till området för förhandsvisning för att lägga till dem till din meny.

Avid Studio image002 Menyknappar

De tre kategorierna motsvarar knapptyperna som beskrivs ovan. Navigationskategorin innehåller alla knappar av typerna Föregående, Nästa och Rot.

Allmänna knappar: Dessa bilder är menade att användas med Normal-knappar som kan länkas till alla kapitelmarkörer på din Tidslinje.

Navigeringsknappar: Dessa utformningar är menade för Nästa-, Föregående-, och Rot-knappar med inbyggd navigering.

Miniatyrbild-knappar: Dessa innehåller ett miniatyrbildsområde där ett Tidslinjeklipp kan förhandsgranskas.

Knappinställningar

Panelen för Knappinställningar är till höger om Meny-redigerarens förhandsvisning.

Avid Studio image003 Menyknappar

Panelen för Knappinställningar är del av Menyredigeraren.

Menyknappar