Menyredigeraren

Menyredigeraren delar de flesta av sina kontroller och användningsområden med Titelredigeraren. Denna del fokuserar på funktioner som är specifika för Menyredigeraren.

Starta redigeraren

För att öppna en meny i Menyredigeraren kan du antingen klicka på Redigera-knappen i Spelaren medan du förhandsgranskar menyn, eller dubbelklicka den i Menylistan.

Precis som med Titelredigeraren är en textrad redan markerad när Menyredigeraren öppnas. Börja skriva för att redigera den. För att börja redigera en annan rad klicka inuti textrutan och markera de tecken du vill ändra. För att sluta redigera text klicka på ett tomt område i fönstret.

Knappcykeln

En av funktionerna som skiljer Menyredigeraren från Titelredigeraren är knappcykeln, ett verktyg som även finns i Diskredigeraren. I båda fallen finns den att hitta på höger sida om verktygsfältet, precis ovanför tidslinjen. Klicka kontrollens vänster- och högerpilarna för att gå igenom menyns aktiva knappar och göra en tillgänglig för redigering.

Observera: Om du bara vill redigera texten på knapparna i din meny behöver du inte använda Menyredigeraren alls. Istället kan du redigera knapparnas namn direkt i Diskredigerarens knappcykel-verktyg.

Menyredigeraren