Lägga till diskmenyer

Denna sektion av Biblioteket innehåller en samling av menyer för en rad olika tillfällen och grafiska titlar i ett spektrum av olika visuella stilar. Varje meny omfattar en bakgrundsbild, en texttitel och en uppsättning navigeringsknappar som passar menyns syfte.

För att lägga till en diskmeny till din produktion öppnar du det Kompakta Biblioteket i Diskredigeraren. Välj en meny i Diskmenyerna (under Kreativa element), och drag det till Menylistan. För att redigera menyknapparnas funktioner kan du använda authoring-verktygen som finns på tidslinjen i samband med Spelaren, eller få automatiserad hjälp från Kapitelguiden. För att anpassa en menys utseende (eller skapa ett från noll), använder du Menyredigeraren.

Menytyper

Varje menyutformning i Biblioteket har två varianter: huvud och flersidiga.

Huvudmeny: I de flesta produktioner är den första menyn man som åskådare ser av detta slag. Huvudmenyer innehåller normalt vis knappar med standardtexterna Spela Film och Välj Scen. Du kan ändra dessa om du vill. Även om det är upp till dig att bestämma knapparnas destination hjälper det publiken om du håller dig till det vedertagna. Till exempel är Spela Film-knappen normalt inställd på att starta uppspelningen av din film från början och Välj Scen växlar vanligtvis till en underordnad meny med länkar till din films “kapitel”.

Flersidig meny: En scenvals-meny behöver ofta ha tillgång till fler av dessa kapitel-knappar än vad som får plats på en enda skärm. För att lösa det problemet stöttar Avid Studio flersidiga menyer som har ytterligare knappar för navigering mellan menyerna. Dessa knappars beteende är inbyggt. Ett par nästa- och föregående-knappar låter vyn växla mellan sidorna inom samma meny medan en hem-knapp tar publiken tillbaka till projektets första meny.

Tips: För att visa huvudmenyerna sida vid sida med deras matchande flersidiga menyer i Biblioteket, högerklicka på det grå området bredvid en meny och välj Sortera efter Ø Namn.

Menyknappar:

Antalet kapitelknappar per sida varierar från en menydesign till en annan, så ett kriterium vid val av meny gäller hur många klipp du vill att den ska hantera. Men vill du ha ett annat antal knappar på en särskild meny kan du lägga till eller radera knappar i Menyredigeraren, som startas genom att du klickar Spelarens Redigera-knapp.

Menyer med färre knappar har vanligtvis mer plats över till rubriker; de med många knappar får nöja sig med förkortade rubriker eller inga alls. Vare sig du behöver rubriker, och i så fall om de ska vara enkla (“Kapitel 1”) eller beskrivande (“Skära tårtan”) beror på din skaparstil och innehållet i din film.

Olänkade menyer och knappar

Avid Studio image001 Lägga till diskmenyerDet är bara den första menyn i Menylistan som automatiskt är tillgänglig för användaren (och då enbart om det finns något innehåll på tidslinjen som kan tjäna som första kapitel). Menyer som läggs till senare blir inte del av din produktions meny-system förrän du länkar dem till den första menyn. Länken behöver inte vara direkt och den kan innehålla en eller flera mellanliggande menyer men tills den existerar är menyn en isolerad ö. En sådan meny indikeras av symbolen Avid Studio image002 Lägga till diskmenyer för dess Menylistans miniatyrbild längst ner i höger hörn.

Avid Studio image003 Lägga till diskmenyerI Spelaren ges även en särskild indikation för menyknappar som inte har länkats till vare sig en punkt på tidslinjen (ett kapitel) eller till en annan meny. En länkad knapp visar vilka kapitel (t.ex. “K1”) eller meny (t.ex. “M1”) den kopplas till. En inte länkad knapp visar en frågeteckens-ikon istället. (Ser du inga knapp-indikatorer, klicka kryssrutan visa/dölj kapitelnummer nedanför Spelaren.)

Lägga till diskmenyer