Förhandsgranska diskmenyer

Diskredigeraren, liksom Filmredigeraren, innehåller en Spelare för förhandsvisning av Bibliotekstillgångar och tidslinjeklipp.

Här beskrivs de särskilda funktionerna Spelaren ställer till förfogande när du granskar menyer i Menylistan. Att klicka på en meny i Menylistan sätter Spelaren i Meny-inmatningsläge och förhandsgranskar den markerade menyn. Du kan även växla direkt till det läget medan en annan meny är markerad genom att klicka Meny-fliken ovanför Spelar-skärmen i Diskredigeraren.

Avid Studio image001 Förhandsgranska diskmenyer

Med Menyn markerad som Spelarens ingångsläge (överst), har spelaren interaktiva zoner i förhandgranskningen för att välja kapitellänkar. Här visar “C1” en kapitel-länk som tilldelats Spela Film-knappen, frågetecknet, “?” , över Välj Scen-knappen visar att den ännu inte är tilldelad.

Särskilda kontroller dyker även upp längst ner i Diskredigeraren Spelare.

Avid Studio image002 Förhandsgranska diskmenyerMenyredigeringsknappen: Menyredigerarens uppgift är att skapa eller anpassa design och layout för diskmenyer.

Avid Studio image003 Förhandsgranska diskmenyerKryssrutan Visa länknummer: När du kryssar i denna ruta visas länknumren ovanför varje knapp i menyn i förhandsvisningsfältet. Länknumren motsvarar format och färg på Tidslinjens kapitelflaggor.

Avid Studio image004 Förhandsgranska diskmenyerDisksimulatorknappen: Denna knapp åberopar fönstret för Disksimulatorn där du kan förhandsgranska dina projekt med full interaktivitet för att se till att dina menyer beter sig som de förväntas göra.

Avid Studio image005 Förhandsgranska diskmenyerBränn skivbild-knapp: När du är redo att testa ditt projekt på en fysisk skiva, klicka denna knapp (eller Exportera högst upp på skärmen) för att starta Exporteraren. Den kommer att guida dig genom processen av att “bränna” din film till en optisk disk.

Länkindikatorer

Som vi ser i illustrationen ovan är knapparna markerade med röda frågetecken istället för kapitelnummer när en meny med olänkade kapitelknappar förhandsgranskas. Alla kapitelknappar i dina menyer bör länka till din film, förutom möjligen en oanvänd undergrupp på sista sida av en flersidig meny.

Förhandsgranska diskmenyer