Disksimulatorn

Klicka play-knappen längst ned i spelaren för att förhandsgranska ditt projekt efter att du satt upp dess menyer. Detta startar Disksimulatorns fönster.

Avid Studio image001 Disksimulatorn

När Diskredigerarens spelare förhandsvisar en meny i ditt projekts Menylista ställs en knapp (nederst i mitten) till förfogande för att texta ditt projekt i Disksimulatorn.

Förutsatt att projektet har byggts på ett korrekt sätt borde simulatorn öppnas vid huvudmenyn med länkar för “Spela film” och “Välj scen” redo för använding.

Avid Studio image002 Disksimulatorn

I Disksimulatorn kan du använda en uppsättning kontroller som är lika dem du kan hitta på en DVD-fjärrkontroll. Interaktion med menyer och uppspelning kan finjusteras och testas fullt ut innan du bränner projektet till skiva.

Avid Studio image003 DisksimulatornAnvänd DVD:ns navigeringsknappar nederst till höger för att flytta från länk till länk inom förhandsvisningen.

Ta dig tid att kontrollera alla de kapitel- och menylänkar din produktion innehåller. Varje önskad användarinteraktion bör kollas upp: småfel är frustrerande för publiken och dessutom lätta för dig att undvika.

När du är nöjd med projektet kan det exporteras som en filmfil, sparas till en skivbild eller brännas till en skiva. Se Exporteraren för mer information.

Disksimulatorn