Diskprojekt

Avid Studio corner top left Diskprojekt Avid Studio border Diskprojekt Avid Studio corner top right Diskprojekt
Avid Studio border Diskprojekt
Avid Studio spacer Diskprojekt
Avid Studio spacer Diskprojekt Avid Studio blue button Diskprojekt Avid Studio spacer Diskprojekt

För att få veta mer om

Redigera – Bränna skiva: lektion 1

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Diskprojekt
Avid Studio spacer Diskprojekt
Avid Studio border Diskprojekt
Avid Studio corner bottom left Diskprojekt Avid Studio border Diskprojekt Avid Studio corner bottom right Diskprojekt
Avid Studio corner top left Diskprojekt Avid Studio border Diskprojekt Avid Studio corner top right Diskprojekt
Avid Studio border Diskprojekt
Avid Studio spacer Diskprojekt
Avid Studio spacer Diskprojekt Avid Studio blue button Diskprojekt Avid Studio spacer Diskprojekt

För att få veta mer om

Redigera – Bränna skiva: lektion 2

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Diskprojekt
Avid Studio spacer Diskprojekt
Avid Studio border Diskprojekt
Avid Studio corner bottom left Diskprojekt Avid Studio border Diskprojekt Avid Studio corner bottom right Diskprojekt

Genom DVD-, Blu-ray- och AVCHD-skivornas ankomst har videotekniken utvecklats till ett interaktivt medium som skapar helt nya möjligheter för både videografen och publiken.

I ett diskprojekt kan du göra mer än det traditionella sättet att skapa en film, som var tänkt att bli sedd från början till slut. Nu kan publiken själv bestämma vilka delar av produktionen de vill se och i vilken ordning.

Att författa skivor är processen av att utforma och skapa strukturen som möjliggör denna interaktion. Avid Studio erbjuder automatiserade funktioner som gör författandet enkelt medan det fortfarande ger dig full kontroll.

Avid Studio image001 Diskprojekt

Diskredigeraren i Avid Studio Här har två menyer lagts till Menylistan och är nu redo att användas. Spelaren (högst upp till höger) i detta fönster erbjuder ett särskilt läge för redigering av menyknapparnas beteende.

Den övre delen av Diskredigerarens skärm innehåller två specialiserade områden: det Kompakta Biblioteket, från vilket diskmenyer och andra tillgångar dras, och Spelaren,där du kan förhandsgranska menyer och andra media samt redigera meny-interaktioner.

Nedanför dessa finns Menylistan, där ditt projekts menyer sparas. Längst ner finns tidslinjen för de media som kommer att vara det primära innehållet på din skiva. Båda dessa använder hela fönstrets bredd.

ð Lägga till diskmenyer

ð Förhandsgranska diskmenyer

ð Redigering av menyer på Tidslinjen

ð Menyredigeraren

ð Disksimulatorn

Diskprojekt