SmartSlide

För att öppna SmartSlide-verktyget, klicka på knappen SmartSlide längst ner i Bibliotekets fönster.

Avid Studio image001 SmartSlide

Klicka på SmartSlide längst ner i Bibliotekets fönster för att skapa ett bildspelsprojekt direkt. För en videobaserad produktion väljer du SmartMovie istället.

SmartSlide-kontrollerna presenteras på en panel som glider in i fönstret nerifrån. Panelen innehåller tre underpaneler. I underpanelen längst till vänster hittar du information om SmartSlide, och råd om hur många filer du kan lägga till. Underpanelen i mitten är ett förvaringsområde med lådor för foton och andra bilder (överst) samt ljud. Den högra underpanelen innehåller kontroller för att skräddarsy bildspelet.

Lägg till media

För att lägga till bilder i bildspelet, dra dem från Bläddraren till den övre lådan i förvaringsområdet. Dra miniatyrbilder inom förvaringsområdet för att få önskad ordningsföljd. Fortsätt lägga till fler bilder tills du är nöjd.

Avid Studio image002 SmartSlideFör att lägga till musik, dra en eller flera ljudfiler till den nedre lådan i förvaringsområdet. Du kan också klicka på klav-knappen i ljudlådans nere vänstra hörn för att skapa ett musikaliskt soundtrack med ScoreFitter.

Förhandsgranska, redigera och exportera

När dina mediefiler är på plats, klicka på knappen Förhandsgranska längst ner under verktyget. Projektet skapas och presenteras i ett fönster för förhandsvisning. Om det behövs kan du återgå till SmartSlide-verktyget för att ändra ditt medieurval.

När du klickar på knappen Förhandsgranska sparas de media du har valt automatiskt i en Samling med namnet Senaste Smart-projekt. Om du tror att du kommer att använda denna grupp av tillgångar fler gånger, döp om Samlingen för att förhindra att den skrivs över nästa gång du förhandsgranskar en SmartSlide eller SmartMovie.

Knappen Redigera för över ditt bildspel till tidslinjen i Filmredigeraren för detaljerad redigering. Det är en god idé att kontrollera att tidslinjens videoinställningar motsvarar dina önskemål för bildspelet. Du kommer åt dessa inställningar via knappen videoinställningar på inställningspanelen (nedtill).

Avid Studio image003 SmartSlide

När presentationen är som du vill ha den, klicka på Exportera för att bränna en skiva eller skapa en fil för uppladdning.

Förvaringsområdet

Fotona i den övre lådan visas som ikoner, medan musik- och ljudfilerna i den nedre lådan syns i form av textlinjer som beskriver filnamn och varaktighet för varje tillgång. Båda lådorna stödjer multipel markering, sortering med dra-och-släpp, samt innehåller en kontextmeny med bara två kommandon:

Radera markerade: Markerade mediefiler tas bort från SmartSlide-produktionen. De finns kvar i Biblioteket och kan användas i andra projekt. (Genväg: Delete.)

Öppna redigerare: Detta kommando öppnar Foto- eller Ljudredigerarens korrigeringsverktyg. Alla förändringar av mediefilerna du gör här appliceras endast i den aktuella SmartSlide-produktionen. (Genväg: dubbelklicka.)

SmartSlide-inställningar

Inställningarna på denna underpanel är till för att skräddarsy din SmartSlide-produktion.

Avid Studio image004 SmartSlide

Här väljer muspekaren kronologisk ordning på listan Medieordning i SmartSlides inställningspanel. Längst ner i panelen finns knappar där du kan justera videoinställningarna för det genererade projektet, och även börja om från början.

Inställningarna som görs här kommer att användas nästa gång bildspelet genereras. Med knappen videoinställningar kan du göra de inställningar för tidslinjen som kommer att appliceras om du för över produktionen till Filmredigeraren. Knappen rensa projekt tar bort all media från projektet och återgår till standardinställningarna.

Titel: Skriv in en bildtext som ska användas som bildspelets huvudtitel.

Anpassa längd efter musiken: När detta alternativ är ikryssat försöker SmartSlide anpassa sina timing-parametrar så att det genererade bildspelet vara exakt lika länge som det musikaliska soundtrack du har angett. Råd om hur många bilder som behöver användas när alternativet är aktiverat hittar du i underpanelen med information.

Panorera och zooma: När du kryssar i detta alternativ livas din presentation upp med simulerade kamerarörelser.

Passa in bild: Kryssa i detta alternativ för att förstora bilder som är för små för det valda formatet. För en mer flexibel användning kan du även korrigera tillgången med korrigeringsverktygetl Beskär.

Medieordning: Välj ett alternativ för bildernas ordningsföljd i sekvensen, från ‘Som angiven’ (ordningen sätts av dig), ‘Kronologisk’ (enligt filernas tidsstämpel), och ‘Slumpmässig’.

SmartSlide