SmartMovie

Avid Studio corner top left SmartMovie Avid Studio border SmartMovie Avid Studio corner top right SmartMovie
Avid Studio border SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie Avid Studio blue button SmartMovie Avid Studio spacer SmartMovie

För att få veta mer om

Ultimata plug-in: Magisk kula / Stråla / Samlat ljus / Speciell / Toonlt / Slag:

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio spacer SmartMovie
Avid Studio border SmartMovie
Avid Studio corner bottom left SmartMovie Avid Studio border SmartMovie Avid Studio corner bottom right SmartMovie

För att öppna verktyget SmartMovie, klicka på knappen SmartMovie längst ner i Bibliotekets fönster.

Avid Studio image001 SmartMovie

Klicka på SmartMovie längst ner i Bibliotekets fönster för att skapa ett filmprojekt direkt. För att skapa ett bildspel väljer du SmartSlide istället.

Precis som med SmartSlide presenteras SmartMovies kontroller på en panel som glider in i Biblioteket nerifrån. Även här finns tre underpaneler. Den längst till vänster ger information och råd om din SmartMovie. Underpanelen i mitten är ett förvaringsområde med lådor för video och foton (överst) samt ljud. Den högra underpanelen innehåller kontroller för att skräddarsy presentationen.

Lägg till media

De visuella elementen i din SmartMovie kan omfatta foton och andra stillbilder tillsammans med videomaterial. Dra de tillgångar du vill använda från Bläddraren till den övre lådan i förvaringsområdet. Dra miniatyrbilder inom förvaringsområdet för att få önskad ordningsföljd. Fortsätt lägga till mer material tills du är nöjd.

Avid Studio image002 SmartMovieFör att lägga till musik, dra en eller flera ljudfiler till den nedre lådan i förvaringsområdet. Du kan också klicka på klav-knappen i ljudlådans nere vänstra hörn för att skapa ett musikaliskt soundtrack med ScoreFitter.

I takt med att mediefiler läggs till visas källmaterialets totala längd i lådans övre vänstra hörn. Detta är inte nödvändigtvis den färdiga filmens längd.

Förhandsgranska, redigera och exportera

När du har lagt till dina mediefiler, klicka på Förhandsgranska i listen längst ner under verktyget. Projektet skapas och öppnas i ett fönster för förhandsvisning. Om det behövs kan du återgå till SmartMovie-verktyget för att ändra ditt medieurval.

Avid Studio image003 SmartMovie

Det kan ta en stund att slutföra analysfasen vid genererandet av en SmartMovie när materialet analyseras för första gången. Full rendering av projektet, då förloppet indikeras genom skuggningen av Spelarens tidslinjal, kan innebära en ytterligare fördröjning innan en komplett detaljerad förhandsvisning är möjlig.

När du klickar på Förhandsgranska sparas de media du har valt automatiskt i en Samling med namnet Senaste Smart-projekt. Om du tror att du kommer att använda denna grupp av tillgångar fler gånger, döp om Samlingen för att förhindra att den skrivs över nästa gång du genererar en SmartSlide eller SmartMovie.

Knappen Redigera för över din produktion till tidslinjen i Filmredigeraren för detaljerad redigering. Det är som vanligt en god idé att kontrollera att tidslinjens videoinställningar motsvarar dina önskemål för bildspelet. Du kommer åt dessa inställningar via knappen videoinställningar på inställningspanelen (nedtill).

Avid Studio image004 SmartMovie

När presentationen är som du vill ha den, klicka på Exportera för att bränna en skiva eller skapa en fil för uppladdning.

Förvaringsområdet

De visuella tillgångarna i den övre lådan visas som ikoner, medan musik- och ljudfilerna i den nedre lådan syns i form av textlinjer som beskriver filnamn och varaktighet för varje tillgång. Båda lådorna stödjer multipel markering, sortering med dra-och-släpp, samt innehåller en kort kontextmeny:

Radera markerade: Markerade mediefiler tas bort från SmartMovie-produktionen. De finns kvar i Biblioteket och kan användas i andra projekt. (Genväg: Delete.)

Öppna redigerare: Detta kommando öppnar Video-, Foto- eller Ljudredigerarens korrigeringsverktyg. Alla förändringar av mediefilerna du gör här appliceras endast i den aktuella SmartMovie-produktionen. (Genväg: dubbelklicka.)

SmartMovie-inställningar

Inställningarna på denna underpanel är till för att skräddarsy din SmartMovie-produktion.

Avid Studio image005 SmartMovie

Här väljer muspekaren inställningen ‘lång’ klipplängd på SmartMovies inställningspanel. Längst ner i panelen finns knappar där du kan justera videoinställningarna för det genererade projektet, och även börja om från början.

Inställningarna som anges kommer att användas nästa gång filmen genereras. Med knappen videoinställningar kan du ange de tidslinjealternativ som kommer appliceras om du för över produktionen till Filmredigeraren. Knappen rensa projekt tar bort all media från projektet och återgår till standardinställningarna.

Titel: Skriv in en bildtext som ska användas som filmens huvudtitel.

Klipplängder: Det visuella tempot i din film ökar när klipplängden minskar. För att använda tillgångens ursprungliga längd, välj Maximal.

Panorera och zooma: När du kryssar i detta alternativ livas din presentation upp med simulerade kamerarörelser.

Passa in bild: Kryssa i detta alternativ för att förstora material som är för litet för bildrutornas format i ditt projekt.

Videovolym: Ställ in volymen på originalljudet i de videosekvenser du använder. Om du vill att soundtracket enbart ska bestå av bakgrundsmusik, ställ in detta värde till noll.

Medieordning: Välj ett alternativ för bildernas ordningsföljd i sekvensen, från ‘Som angiven’ (ordningen sätts av dig), ‘Kronologisk’ (enligt filernas tidsstämpel), och ‘Slumpmässig’.

SmartMovie