Tillgångsträdet

Hela skalan av Bibliotekstillgångar organiseras i ett mappträd, vars struktur och generella användning bör kännas igen från filsystemverktyg såsom Windows Utforskaren. När du markerar en plats i Tillgångsträdet visas mappnamnet i överskriften på den aktiva platsfliken, och dess innehåll visas i Bläddraren intill.

Avid Studio image001 Tillgångsträdet

I Bibliotekets huvudläge, som visas här, upptar Tillgångsträdet arbetsytans vänstra ruta. I Bibliotekets kompakta visningsläge, som används av Avid Studio:s projekt och verktyg för medieredigering, visas Tillgångsträdet istället som en rullista på den aktiva fliken.

Tillgångsträdets fyra ‘huvudgrenar’ är All media (video, ljud, foton); Projekt (dina Avid Studio film- och diskprojekt); Samlingar (anpassade grupper av tillgångar); samt Kreativa element (hjälpmedia såsom titlar och effekter). Dessa introduceras utförligare, tillsammans med sina respektive underavdelningar, i Att förstå Biblioteket.

Menyn gruppera efter

Avid Studio image002 TillgångsträdetI rubrikraden på grenen All media finns en liten rullmeny med alternativ för hur grupperingarna inom varje underavdelning av grenen ska skapas.

När du grupperar efter mapp (standard), motsvarar mappstrukturen faktiska mappar på din hårddisk, ett USB-minne eller någon annan filsystemenhet. Vissa standardmappar ingår automatiskt; du kan när som helst lägga till fler med hjälp av systemet bevakade mappar. Gruppering efter mapp visas i illustrationen av Bibliotekets huvudläge ovan.

När du använder en annan gruppering, efter bedömning, efter datum eller efter filtyp, kommer exakt samma tillgångsfiler att listas inom varje underavdelning som vid gruppering efter mapp. Istället för att klassificera filerna efter de filsystemmappar där de finns lagrade, kommer Tillgångsträdet dock att gruppera dem i ‘virtuella mappar’ utifrån den egenskap som valts.

Gruppering efter bedömning, till exempel, delar in varje underavdelning i sex virtuella mappar. Fem av dessa visar mediefiler som du har betygsatt med stjärnor; i den sjätte ligger filer som du inte har bedömt än. Se Bläddraren för mer information om bedömning av filer och hur det fungerar.

Avid Studio image003 Tillgångsträdet

Bibliotekets huvudläge med gruppering efter datum markerat i All media-grenen av Tillgångsträdet. Mapparna på Tillgångsträdets lägsta nivå visas i Bläddraren (till höger). Var och en av dessa‘virtuella’ mappar representerar alla foton vars fildatum faller inom en viss månad.

Illustrationen ovan visar underavdelningen foton i grenen All media grupperad efter filtyp. De virtuella mapparna har namn som bmp, gif och jpg – en virtuell mapp för varje erkänd filändelse bland underavdelningens mediefiler.

Under gruppera efter datum representerar mapparna året då filerna skapades; inom varje mapp grupperas filerna utifrån månad.

Gruppera i andra underavdelningar

Även grenarna Projekt och Kreativa element i Tillgångsträdet tillhandahåller en gruppera efter-meny, vilket gör att grenar kan vara i olika grupperingslägen. Menykommandona är desamma som beskrivits ovan för grenen All media, förutom att alternativet eter filtyp inte behövs, och inte heller visas.

Knappen lägg till samling

Avid Studio image004 TillgångsträdetI grenen Samlingar finns ingen gruppera efter-meny. Med denna knapp i grenens rubrikrad kan du skapa en ny Samling.

Tillgångsträdet