Samlingar

För Biblioteket är en Samling bara en slumpmässig gruppering av tillgångar – ett urval av biblioteksobjekt utan någon sorterande princip. Du kan ha mycket goda skäl att samla vissa filer i en särskild samling, men Biblioteket måste inte veta varför. Inuti en samling kan vilka tillgångar som helst ligga sida vid sida.

En särskild samling med namnet Senaste import uppdateras automatiskt efter varje importåtgärd för att visa de media som lagts till. Direkt efter avslutad import kan du gå till denna samling och börja arbeta med ditt nya material.

En annan samling som genereras automatiskt är Senaste Smart-projekt, som lagrar medieurvalet för din senaste SmartSlide- eller SmartMovie-produktion.

Åtgärder för samlingar

För att skapa en ny Samling, klicka på ikonen i rubrikraden för grenen Samlingar och ange ett namn i textfältet som kommer upp. Slutför processen genom att trycka på Enter. Du kan också välja Lägg till samling Ø Skapa ny samling från valfri tillgångs kontextmeny.

Avid Studio image001 Samlingar

Knappen Lägg till samling finns längst till höger i rubrikraden Samlingar.

Hantera Samlingar: I varje samlings kontextmeny finns kommandon för att döpa om och radera samlingen, samt ett för att skapa en undersamling med den aktuella samlingen som överordnad ‘mapp’.

Dra-och-släpp (drag and drop): Samlingar kan organiseras i Tillgångsträdet med hjälp av musen. Om du drar en samling blir den en undersamling när du släpper den på en annan samling.

Visa samlade tillgångar

Klicka på samlingens namn för att visa samlingen i Bläddraren.

Det finns en viktig skillnad mellan hur samlingen visas i Bläddraren jämfört med i alla andra kategorier: Medietillgångarna i eventuella undersamlingar förs samman med dem i den markerade samlingen, men delas inte in i undergrupper.

Det finns dock en speciell funktion i Bläddraren som gör det lättare att hålla reda på tillgångarna när du ser på samlingarna, även om du inte råkar vara en extremt systematisk person: När du för muspekaren över någon av tillgångarna i listan kommer de samlingar där tillgången ingår att ‘lysas upp’ i Tillgångsträdet.

Åtgärder för samlade tillgångar

Dessa åtgärder kan utföras från kontextmenyn för varje objekt i en Samling. För att påverka en grupp objekt, markera dem först med musen (Ctrl-klicka och Shift-klicka för att markera flera filer vid behov) eller genom att dra upp en ram runt objekten. Högerklicka därefter inom markeringen för att komma åt kontextmenyn.

Lägg till samling: Välj en målsamling i undermenyn Lägg till samling för att lägga till det/de markerade objektet/-en. Du kan också dra markeringen till målsamlingen med musen.

Ta bort från samling: Kommandot ta bort tar bort objektet (eller objekten) från samlingen. Som vanligt när det gäller Biblioteket påverkas inte de underliggande medieobjekten: Att ta bort ett videoklipp eller något annat objekt från en samling i Biblioteket kommer varken att radera mediefilen från din hårddisk eller från kategorin för tillgångstyp.

Samlingar