Hantera tillgångar i Biblioteket

Media och andra tillgångar kommer till Biblioteket på flera sätt. Det ursprungliga innehållet i grenen Kreativa element i Biblioteket installeras till exempel tillsammans med Avid Studio.

Vissa tillgångar i ditt system upptäcker Biblioteket automatiskt genom att regelbundet söka igenom de lagringsplatser i Windows där mediefiler lagras i standardläget. Dessa platser ställs in som bevakade mappar när Avid Studio installeras. Mediefiler som sparas där hämtas automatiskt till Biblioteket. Du kan lägga till egna bevakade mappar (se nedan), som sedan också kommer att uppdateras automatiskt.

Slutligen finns det även flera metoder för att importera media manuellt (se “Importera” nedan).

Bevakade mappar

‘Bevakade mappar’ är mappar på din dator som kontrolleras av Avid Studio. Om du lägger till mediefiler såsom videoklipp i en bevakad mapp, eller i någon av dess undermappar, kommer filerna automatiskt att ingå i Biblioteket. Uppdatering sker varje gång applikationen startas, samt medan applikationen körs.

Bevakade mappar ställs in på sidan Bevakade mappar i dialogrutan Inställningar. För varje mapp du lägger till kan du välja att bara ‘bevaka’ en viss sorts godkänd medietyp, eller alla slags mediefiler.

Importera

Om du behöver importera en stor mängd eller många olika typer av media, eller importera från analoga media såsom VHS-kassetter, klicka på knappen Importera nästan högst upp i applikationens fönster för att öppna Importeraren.

Snabbimport

Avid Studio image001 Hantera tillgångar i BiblioteketKnappen Snabbimport högst upp till vänster i Biblioteket öppnar en Windows fildialogruta för snabb import av filer från en hårddisk eller annan lagringsenhet.

Nya mappar i motsvarande mediekategorier (video, ljud och bilder) skapas för de specificerade filerna. Filerna läggs dessutom till i Samlingen Senaste import.

Direktimport med dra-och-släpp

För att markera och importera objekt i ett steg, dra och släpp dem från Windows Utforskaren eller skrivbordet till Bläddraren. De nya objekten visas omedelbart i samlingen ‘Senaste import’, som skapas för ändamålet vid behov.

Ta bort objekt från Biblioteket

För att ta bort ett objekt från Biblioteket, eller flera markerade objekt, välj Radera markerade från kontextmenyn eller tryck på tangenten Delete. En dialogruta verifierar namnen på de mediefiler som ska tas bort från Bibliotekets databas. I standardinställningen påverkas inte själva mediefilerna, men alternativet Ta bort från biblioteket och radera låter dig även radera filerna om så önskas. Var försiktig, eftersom detta kommando kan appliceras på alla typer av Bibliotekstillgångar, inklusive dina Avid Studio-projekt om något av dessa också har markerats.

Om alla filer i en mapp har tagits bort kommer Biblioteket att även dölja mappen.

Du kan också ta bort en mapp, och alla tillgångar i den, från Biblioteket när du tar bort mappen från listan över bevakade mappar. Detta sker dock inte automatiskt, och du kommer att tillfrågas om du vill behålla dina nuvarande tillgångar listade i Biblioteket, men sluta att övervaka platsen.

Hantera tillgångar i Biblioteket