Bläddraren

I detta område visas Bibliotekets medietillgångar – videor, foton, ljud, projekt, samlingar och ‘kreativa element’ – som du kan välja att använda i dina film- och diskprojekt. Objekten visas antingen som en lista i textformat, eller som en samling ikoner. Visuella typer av tillgångar har miniatyrbilder som ikoner; andra typer använder grafiska symboler.

Biblioteket skulle inte vara till stor hjälp om Bläddraren visade alla dess tillgångar på samma gång. Det finns därför flera kontroller som hjälper dig att sålla bort objekt som inte är relevanta för ditt syfte.

Miniatyrbilder, detaljer, visa scener

Varje tillgång visas i Bläddraren i ett av två format, beroende på vilket visningsläge som valts. Eftersom ikonerna i visningsläget miniatyrbilder och textlistan i detaljvisningen representerar samma tillgångar, har de vissa gemensamma inslag. Tillgångarnas kontextmeny är till exempel densamma oavsett vilken representation som används.

På liknande sätt kommer en lämplig korrigeringsredigerare att öppnas när man dubbelklickar på medietillgångar av standardtyp (video, foto och ljud), liksom ljudeffekter i grenen Kreativa element, oavsett visningsläge. Korrigeringsredigerarna kan också nås från tidslinjen i ditt projekt, men när de appliceras på en Bibliotekstillgång kommer de att följa med i varje kommande projekt där tillgången används.

Detaljvisning

I läget detaljvisning presenteras varje tillgång som en rad i en lista med textbeskrivningar. I läget miniatyrbildvisning visas tillgången som en miniatyrbild (för visuella medietyper) eller grafisk ikon.

Avid Studio image001 BläddrarenFör att växla Bläddrarens läge till detaljvisning, klicka på ikonen på knappen detaljvisning längst ner i Biblioteket. Pilen bredvid knappen öppnar en panel där du kan välja vilka kolumner som ska ingå i textbeskrivningarna. De kolumner du kan välja mellan är Namn, Filstorlek, Filtyp, Datum, Etiketter, Bedömning och Varaktighet.

Avid Studio image002 Bläddraren

I detaljvisningsläget visas varje tillgång som en textbeskrivning i en rad. Du kan välja vilka kolumner som ska visas i en rullista bredvid detaljvisningsknappen. I illustrationen är ‘djur’ och ‘landskap’ namn på mappar i All media-grenen i Biblioteket.

Miniatyrbilder

Avid Studio image003 BläddrarenMed knappen till vänster om detaljvisning-knappen växlar du till visningsläget miniatyrbild, där tillgångarna representeras av ikoner istället för text. Om du klickar på pilen bredvid knappen öppnas en panel där du kan välja ytterligare data som ska visas tillsammans med varje ikon. Alternativen är Text, Etikettindikator, Samlingsindikator, Bedömningar och Korrigeringsindikator.

Förutom dessa valfria kontroller visas en info-knapp varje gång du för muspekaren över ikonen. Om du klickar på knappen öppnas en informationspanel längst ner i Bläddraren.

Avid Studio image004 Bläddraren

När muspekaren hålls över en tillgångsikon i Biblioteket visas infoknappen (övre högra hörnet).

Avid Studio image005 BläddrarenLängst ner till vänster på de flesta tillgångsikoner finns en förhandsvisningsknapp; en trekantig standardsymbol för uppspelning omsluten av en cirkel. I den kompakta versionen av Biblioteket (som används i projektredigeraren och i vissa medieredigerare) visas förhandsvisningen i etiketten Källa i den inbäddade spelaren. I Bibliotekets huvudläge spelas förhandsvisningen upp i ett separat spelarfönster. Se Bibliotekets förhandsvisning för mer information.

Avid Studio image006 BläddrarenI båda versionerna av Biblioteket visas en mini-förhandsvisning på själva tillgångsikonen om du Alt-klickar på knappen förhandsvisning. Du kan förhandsgranska video- och ljudmedia med manuell kontroll med hjälp av en scrubber som kommer upp nedanför miniatyrbilden varje gång muspekaren hålls över ikonen.

Avid Studio image007 BläddrarenVisa scener

På video-filer växlar denna knapp till Scenvisning. Scener hanteras av Biblioteksspelaren. Se Bibliotekets förhandsvisning för mer information.

De valfria kontrollerna

Med de valfria indikatorerna och knapparna på en tillgångsikon kan du komma åt information om tillgången utan att behöva gräva djupare.

Avid Studio image008 BläddrarenText: Bildtexten nedanför ikonen är Bibliotekets alias för tillgången, och kan ställas in med kommandot Redigera bildtext i kontextmenyn för varje tillgång. Bildtexten motsvarar inte nödvändigtvis namnet på tillgångsfilen (vilket visas i en tooltip).

Avid Studio image009 BläddrarenEtikettindikator: Den nedre av de två symbolerna längst ner till höger i miniatyrbilden visas om tillgången har försetts med en eller flera etiketter. Håll muspekaren över indikatorn för att få fram en meny som visar befintliga etiketter för tillgången. Om du för pekaren över ett etikettnamn i menyn visas en ta bort-knapp. Klicka på denna för att ta bort etiketten. Klicka ta bort alla längst ner i menyn för att rensa tillgången från alla etiketter.

Avid Studio image010 BläddrarenSamlingsindikator: Om denna ikon precis ovanför etikettindikatorn visas, betyder det att tillgången ingår i en eller flera Samlingar. Håll muspekaren över ikonen för att se vilka samlingarna är. Precis som för etikettindikatorns meny visas en ta bort-knapp när du håller musen över namnet på en Samling. Klicka på knappen för att ta bort tillgången från Samlingen. Kommandot ta bort alla tar bort tillgången från alla Samlingar där den ingår.

Avid Studio image011 Bläddraren

Bedömningskontrollen visas till vänster ovanför miniatyrbilden (eller den grafiska ikonen, beroende på medietyp). Längst upp till höger sitter info-knappen. Korrigeringsindikatorn sitter också uppe till höger, men inom miniatyrbilden.

Bedömningar: Du kan betygsätta tillgången med hjälp av raden av stjärnor till vänster ovanför ikonen. Om inga stjärnor är upplysta är tillgången ej bedömd. För att betygsätta en tillgång (eller ett urval av tillgångar) kan du antingen klicka på motsvarande stjärna på indikatorn (klicka på den första stjärnan två gånger för att åter markera tillgången som ej bedömd), eller välja inställning på kontextundermenyn Lägg till bedömning.

Korrigeringsindikator: I Biblioteket kan du applicera filter för bild- och ljudkorrigering ‘icke-destruktivt’ på Bibliotekets medietillgångar, vilket betyder att originalfilen bevaras intakt. Typerna av korrigeringar som har applicerats på en tillgång, liksom de parametrar som användes för att kontrollera dem, sparas i Bibliotekets databas. Korrigeringsindikatorn visas på alla tillgångar där korrigeringar har applicerats.

Bläddraren