Videoscenavkänning

Med Bibliotekets funktion för automatisk scenavkänning kan videomaterial delas upp i flera scener, antingen automatiskt eller manuellt. Att dela upp råfiler i avsnitt av scenlängd kan göra vissa redigeringsuppgifter betydligt mindre otympliga än de annars skulle vara.

Hur lång tid som krävs för scenavkänning varierar beroende på klippets längd och vilken avkänningsmetod som har valts. Du kan följa statusen med hjälp av en förloppsmätare.

För att inleda scenavkänning, välj en av metoderna i kontextmenykommandot Hitta scener för videotillgångar.

Efter datum och tid: Detta alternativ ger ofta logiska scengränser som motsvarar dina avsikter när du filmade materialet. I många digitala inspelningsformat, såsom DV och HDV, uppstår en diskontinuitet i den registrerade tidskoden varje gång kameran startas igen efter att ha stoppats. Sådana avbrott i tagningen behandlas som scenavbrott med detta alternativ.

Efter innehåll: Med detta alternativ analyserar scenavkänningsverktyget materialets bildinnehåll bildruta för bildruta, och etablerar en ny scen varje gång det sker en abrupt förändring av innehållet. En snabb panorering eller rörelse kan dock ge upphov till en del onödiga scenavbrott.

Avid Studio image001 VideoscenavkänningEfter tidsintervall: I denna variant anger du den önskade längden för scenerna som ska skapas. Ett litet redigeringsfönster öppnas där du kan skriva in önskat värde i timmar, minuter, sekunder och millisekunder; tryck på Enter för att bekräfta ditt val.

Visa scenerna

För att visa scenkatalogen för en viss videofil, välj Visa scener i filens kontextmeny. Du kan också markera klippet och sedan klicka på knappen Visa scener som kommer upp längst ner till höger i Biblioteket.

Avid Studio image002 Videoscenavkänning

En enskild videofil kan innehålla många scener. Detta gör materialet lättare att justera i redigeringen än om det hade behandlats som en enda sekvens. Scenerna indikeras visuellt av stiliserade filmperforeringar.

Scenvisningen är ett temporärt visningsläge. Den orange listen högst upp i Bläddraren signalerar att scenvisningen är aktiverad. I listens högra ände finns en x-knapp som du kan trycka på för att lämna visningsläget. Samma sak händer om du klickar på verktyget Visa scener igen.

Under redigeringen har scenklippen precis samma egenskaper som andra videoklipp.

Skapa scener manuellt

Om du vill dela in en videofil i scener manuellt, välj Visa scener från tillgångens kontextmeny. Såvida du inte tidigare har delat upp filen kommer den nu att visas i Bläddraren som en enda scen.

Navigera inom klippet i Bibliotekets spelare till varje bildruta där ett scenavbrott ska göras, och klicka sedan på knappen dela scen.

Ta bort scener

För att tömma hela listan med scener för en videofil, välj Scenavkänning Ø Ta bort scener i tillgångens kontextmeny.

För att ta bort individuella scener, välj en eller flera scener och tryck sedan på Delete.

Videoscenavkänning