Välja vad som ska visas

Bibliotekets Bläddrare har flera funktioner för att rensa upp visningen genom att dölja tillgångar som inte är relevanta för ditt syfte. Oavsett hur många mediefiler du har kan den förenade styrkan i dessa tekniker snabba upp ditt bläddrande avsevärt.

Platsflikar

Först och främst motsvarar varje platsflik ett visst urval i Tillgångsträdet. Precis som flikar i webbläsare kan platsflikar snabbt definieras (genom att klicka på ‘+’-ikonen längst till höger i fliklistan), och gör det lättare att hålla reda på flera saker samtidigt.

När du klickar inom Tillgångsträdet anges placeringen för den aktuella fliken, och omvänt; när du klickar på en annan flik förflyttas du till dess sparade plats i trädet. Endast tillgångarna inom den valda platsen visas i Bläddraren. Om platsen har undermappar kommer dock innehållet i dessa att inkluderas. För att göra det enkelt för dig, välj en plats så nära botten av mapphierarkin som möjligt.

Andra kontroller hjälper dig att begränsa visningen ytterligare genom att filtrera bort en del av tillgångarna på den valda platsen. Varje platsflik har sin egen uppsättning av filter, vilket innebär att varje ändring av filterinställningarna enbart påverkar den aktuella fliken.

Filtrera efter bedömning

Kontrollen Filtrera efter bedömning högst upp i Biblioteket döljer alla tillgångar som inte har tilldelats åtminstone lägsta specificerade betyg från en till fem stjärnor (noll stjärnor betyder ‘ej bedömd’). För att använda filtret behöver du bara klicka på den stjärna som motsvarar den lägsta bedömning du anser det vara värt att arbeta med. I standardinställningen för filtret visas alla tillgångar oavsett bedömning.

Se Oavsiktlig filtrering för instruktioner om att slå av alla filter på en gång. För att endast avaktivera bedömningsfiltret, klicka på den senast markerade stjärnan eller dubbelklicka på valfri stjärna.

Avid Studio image001 Välja vad som ska visas

I denna närbild har tre stjärnor markerats, vilket innebär att endast tillgångar med betyget tre stjärnor eller bättre visas. Musen är redo att klicka på den femte stjärnan, vilket skulle ställa in bedömningsfiltret till att dölja alla tillgångar som inte har fått betyget fem stjärnor.

Filtrera efter etiketter

Ett annat sätt att begränsa antalet visade tillgångar är filtrering efter etiketter. Etiketter är nyckelord som du kan lägga till tillgångar medan du arbetar. När du väl har angett etiketter kan du använda dem på flera sätt för att kontrollera vilka tillgångar som visas av Bläddraren. Se Etiketter för detaljerad information.

Sökning

Avid Studio image002 Välja vad som ska visas

Längst upp till höger i Biblioteket finns ett sök-fält som ger en ytterligare möjlighet att filtrera visningen. När du börjar skriva in din sökterm kommer Bläddraren kontinuerligt att uppdatera visningen så att den endast omfattar de tillgångar som matchar söktermen.

Avid Studio image003 Välja vad som ska visas

Även när flera sökord separeras av mellanslag kommer såväl delar av ord som hela ord att tillåtas i varje term. I en rullista kan du välja huruvida sökningen ska anses lyckad även om bara ett enda sökord matchar tillgångstexten, eller om alla sökord måste matchas för att tillgången ska accepteras som sökresultat.

Oavsiktlig filtrering

De tre typerna av filtrering kan användas i valfri kombination. Skulle en eller flera filtertyper vara aktiverade när du inte behöver dem innebär det troligtvis att vissa tillgångar som borde visas förblir dolda. Om du saknar ett objekt i Bläddraren, kontrollera att filtren har inaktiverats.

Bläddraren skyddar mot risken för oavsiktlig filtrering genom att visa en ‘filtervarning’ så länge ett eller flera filter används.

Avid Studio image004 Välja vad som ska visas

En filtervarning såsom visas här syns högst upp i Bläddraren medan filtrering används. Klicka på x-ikonen längst till höger för att rensa bort alla filter på en gång.

Välja vad som ska visas