Korrigering av media

Verktygen för mediekorrigering i video-, foto- och ljudredigerarna kan appliceras direkt på Bibliotekstillgångar. Denna typ av redigering förändrar inte de underliggande filerna. Istället lagras redigeringsparametrarna i Bibliotekets databas och appliceras på nytt varje gång tillgången tas i bruk.

Korrigering av media