Mediaredigerare

Vid behov öppnar både Biblioteket och projektets tidslinje ytterligare fönster för arbete med särskilda typer av media och andra tillgångar. Generellt kan du öppna ett redigeringsfönster för varje tillgång eller klipp genom att dubbelklicka på objektet.

Korrigeringar från biblioteket: Redigerarna för standard mediatyper av video, foto och ljud är särskilt viktiga. När de öppnas från Biblioteket (genom att dubbelklicka på en tillgång) tillhandahåller var och en av redigerarna ett set med korrigeringsverktyg, lämpliga för den mediatypen. Dessa verktyg kan appliceras direkt på Bibliotekstillgångarna, för att ta bort kameraskakningar från video, beskära oönskat material från ett foto och dämpa missljud för att ge några exempel.

När korrigeringar appliceras på en Bibliotekstillgång modifieras inte mediafilen. Istället sparas korrigeringsparametrarna i Bibliotekets databas. De kan när som helst ändras eller tas bort efter dina önskemål. Korrigeringarna du gör i Biblioteket följer med tillgången när du lägger till den i projektets tidslinje som ett klipp.

Korrigeringar från tidslinjen: När du öppnar en av standard medieredigerarna genom att dubbelklicka på ett klipp i tidslinjen blir korrektionsverktygen åter tillgängliga. Men i detta fall appliceras de endast på klippet i projektet och inte på de underliggande Bibliotekstillgångarna..

Effekter När mediaredigerarna öppnas från projektets tidslinje erbjuder de även effekter som spänner över ett brett spektrum av förbättringar för alla tre mediatyperna.  Effekter varierar från de praktiska (Ljusstyrka och kontrast) till det teatraliska (Fraktaleld). Effekter kan animeras till olika grader av komplexiet med ändringar i nyckelrutornas parametrar . De tillhandahåller oräkneliga sätt att lägga till kreativitet till dina produktioner.

Panorering och zoom: Fotoredigeraren tillhandahåller själv ännu ett verktyg, panorering och zoom. Precis som de effekter som nämnts ovan, kan panorering och zoom animeras med hjälp av nyckelrutor för att skapa vilken önskad kombination av en kameras panorering och zoom-rörelse som helst inom ramen för ett enskilt foto.

Se Mediaredigering: Korrigeringar för information om korrigeringar och mediaredigering i allänhet.  Se Mediaredigering: Effekter för information om effekter och panorerings- och zoomverktyget.

Mediaredigerare