Film- och diskredigeraren

När du väl har samlat ditt material och organiserat det på ett tillfredsställande sätt i Biblioteket är det dags att börja arbeta med en video eller ett bildspel. Om du arbetar specifikt med en diskproduktion kan du omedelbart börja arbeta i Diskredigeraren som liknar Filmredigeraren men har extra verktyg för att skapa och ställa upp DVD-menyer.

Om du inte har för avsikt att skapa en skiva, är osäker, eller om skiva inte är det enda output-media du vill ha, då är Filmredigeraren rätt plats att börja. När din film väl är klar kan du exportera den till Diskredigeraren och lägga till menyer.

Filmredigeraren och Diskredigeraren existerar sida vid sida, men bortsett från nämnda exportfunktion interagerar de inte med varandra.  Om du önskar kan du ha ett vanligt filmprojekt och ett diskprojekt laddat samtidigt och skifta mellan dem som du vill.

Avid Studio image001 Film  och diskredigeraren

I den nedre delen av displayen i både Film- och Diskredigeraren finns en tidslinje för flera spår. De flesta ‘klippen’ å tidslinjen kommer från Biblioteket. Några få, ex. automatisk bakgrunds musik, genereras med speciella verktyg.

Som nämnts ovan, inkluderar båda redigerarna förutom tidslinjen inbäddade versioner av Biblioteket och Spelaren. För att bygga ett projekt, dra tillgångar från Biblioteket till tidslinjen där de nu kallas “klipp”.

Kontrollen för förhandsgranskningstyp ovanför Spelaren låter dig skifta mellan vy över aktuell Bibliotekstillgång (“källa”) och aktuellt klipp i tidslinjen. I Diskredigeraren finns ytterliggare en typ av förhandsgranskning (“meny”) som låter dig använda Spelaren för att länka diskmenyer till punkter på projektets tidslinje.

Film- och diskredigeraren