Biblioteket

Biblioteket är ett katalogiserings- och sorteringsverktyg för alla filbaserade resurser, eller tillgångar, som du kan använda vid redigering. Nästan allt material i din film, videofilm, musik, ljudfiler och många specialresurser som överångar och effekter har sitt ursprung som tillgångar i Biblioteket. Med Avid Studio medföljer många Bibliotekstillgångar som är tillgängliga för royatlyfri användning. Dessa inkluderar professionellt designade titlar, DVD-menyer, ljudeffekter m.m..

Biblioteket använder granskningsmappar för att automatiskt följa de skiftande mediafilerna i ditt system. På sidan granskningsmappar i Avid Studios inställningar skriver du in namnen på dina mediakataloger, särskilt på dem du uppdaterar ofta. Därefter kommer Biblioteket att regelbundet scanna dessa kataloger och uppdatera sig där efter.

Primärvy: När du klickar på fliken Bibliotek tar Biblioteket över huvudfönstret. Denna “primärvy” ger dig öppen tillgång till ett antal katalogiserings- och sökverktyg, inklusive verktyg för kategorisering av tillgångar genom betyg och etiketter och för skapande av användardefinierade tillgångssamlingar.

Kompaktvy: Bibliotekets “kompaktvy” trycker bokstavligen ihop hela funktionen av primärvyn till en panel inbäddad i vissa fönster som Film- och Diskredigeraren. Det primära syftet med kompaktvyn är att tillåta överföring av tillgångar till ett film- eller diskprojekt från biblioteket genom drag-and-drop.

Avid Studio image001 Biblioteket

Primärvyn av Biblioteket består av navigeringskontroller för utforskande av katalogstrukturen (vänster) och en bläddringsfunktion för granskning och val av tillgångar (höger).

Spelare: Tillgängliga verktyg från Biblioteket inkluderar Spelaren, en förhandsgranskare som spelar alla mediatyper som hanteras av applikationen. När den används från Bibliotekets primärvy öppnas Spelaren i ett separat fönster. När Bibliotekets kompaktvy används öppnas en inbäddad version av Spelaren i samma fönster.

Avid Studio image002 Biblioteket

Förhandsgranskning av en videotillgång i Biblioteket i ett storleksförändingsbart fönster med full flyttningskontroll inklusive ett snabbspolningshjul. Du kan fortsätta arbeta i huvudfönstret medan pop-up-Spelaren är öppen.

Nästa steg

Nästa steg, när du är bekant med Biblioteket och har gjort dina ändringar i de ursprungliga inställningarna, är att börja skapa en film. Det finns två sätt att göra detta på.

Det vanliga sättet: Om du önskar detaljkontroll över det sätt mediatillgångarna används i din produktion kommer du vanligtvis att börja bygga ditt film- eller diskprojekt från grunden i en av de två projektredigerarna.

Det enkla sättet: För ultra-snabba resultat erbjuder Biblioteket en annan möjlighet. Klicka på verktygen SmartDia eller SmartFilm vid botten av Bibliotekets huvudvy för att öppna en extra uppsättning kontroller. Med var och en av dessa väljer du de visuella mediatillgångar som ska vara basen i projektet, väljer musik till ett ljudspår och gör andra specialanpassningar. Sedan tar programmet över automatiskt och genererar ett fullskaligt Avid Studio-projekt innehållande de media och de alternativ som valts. Du kan exportera projektet med en gång eller fortsätta redigera för hand om du så önskar.

Biblioteket