Att använda Studio

Avid Studio corner top left Att använda Studio Avid Studio border Att använda Studio Avid Studio corner top right Att använda Studio
Avid Studio border Att använda Studio
Avid Studio spacer Att använda Studio
Avid Studio spacer Att använda Studio Avid Studio blue button Att använda Studio Avid Studio spacer Att använda Studio

För att få veta mer om

Pinnacle Studio – en allmän överblick

klicka här för att se instruktionsvideon online
på vår webbsida (intenetanslutning krävs)

Avid Studio spacer Att använda Studio
Avid Studio spacer Att använda Studio
Avid Studio border Att använda Studio
Avid Studio corner bottom left Att använda Studio Avid Studio border Att använda Studio Avid Studio corner bottom right Att använda Studio

För en enkel översikt av den digitala filmskapandeprocessen behöver du inte se längre än till den centrala gruppen med flikar i Avid Studios huvudfönster.

Avid Studio image001 Att använda Studio

Avid Studios huvudkontrollist summerar filmskapandeprocessen. (Exportknappen visas inte om du har valt biblioteksfliken)

Importfunktionen

Import, vänster sida, är ett förberedande steg. Det inkluderar procedurer som att “fånga” video från din analoga eller DV videokamera, överföra foton från din digitala kamera eller kopiera mediafiler till din lokala hårddisk från en nätverksplats.

Avid Studios Import ger dig verktygen för dessa uppgifter liksom en Snapshot-funktion för att fånga filmrutor från videofiler och ett Stop motion-verktyg för att skapa film ruta för ruta.

Avid Studio image002 Att använda Studio

Huvudsakliga kontrollerna i Importens Snapshot-verktyg

Exportfunktionen

Vid slutet av filmskapandeprocessen finns Export. När du kommer till detta stadiet är den svåra delen av uppgiften bakom dig. Den kreativa energi som använts för skapande av filmen har betalat sig i form av en produktion som nu bara saknar en ingrediens – en publik.

Avid Studio image003 Att använda Studio

Förbered för att skapa en videofil i Exporten.

Avid Studios Export hjälper dig över det sista hindret med verktyg för att ta din film till publiken, vem eller var de än må vara. Skapa en digital filmfil i ett format du själv väljer, bränn en DVD eller ladda t.o.m. upp direkt till ditt YouTube-konto.

Liksom Import öppnas Export i ett separat fönster och återgår till huvudfönstret när arbetet slutförts.

De centrala flikarna

I de tre centrala flikarna, Bibliotek, Film och Disk, utförs merparten av ditt arbete i Avid Studio. Den första av dessa öppnar huvudvyn i Biblioteket där du kan “förvara” dina mediasamlingar.

De andra flikarna öppnar de två projektredigerarna. En för digital film och den andra för diskprojekt, vilket innebär digitala filmer med interaktiva element i form av DVD-menyer.

ð Film- och diskredigeraren

ð Mediaredigerare

ð Spelaren – Player

Att använda Studio