Skróty klawiaturowe

Avid Studio corner top left Skróty klawiaturowe Avid Studio border Skróty klawiaturowe Avid Studio corner top right Skróty klawiaturowe
Avid Studio border Skróty klawiaturowe
Avid Studio spacer Skróty klawiaturowe
Avid Studio spacer Skróty klawiaturowe Avid Studio blue button Skróty klawiaturowe Avid Studio spacer Skróty klawiaturowe

Aby uzyskać więcej ogólnych

informacji o programie Avid Studio,

kliknij tutaj w celu wyświetlenia listy samouczków
dostępnych w naszej witrynie (wymaga połączenia z Internetem)!

Avid Studio spacer Skróty klawiaturowe
Avid Studio spacer Skróty klawiaturowe
Avid Studio border Skróty klawiaturowe
Avid Studio corner bottom left Skróty klawiaturowe Avid Studio border Skróty klawiaturowe Avid Studio corner bottom right Skróty klawiaturowe

Terminy Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę i Strzałka w dół w tych tabelach oznaczają klawisze ze strzałkami.

Skróty ogólne

Ctrl+1

Otwórz kartę Biblioteka główna

Ctrl+2

Otwórz kartę Film

Ctrl+3

Otwórz kartę Płyta

Ctrl+4

Zamknij aktywne okno

Ctrl+5

Otwórz Edytor tytułów (z Edytora filmów)

Ctrl+6

Otwórz moduł Exporter

Ctrl+ I

Otwórz moduł Importer

Ctrl+S

Zapisz projekt, tytuł lub menu

Alt+F4

Zamknij aplikację

Shift+F10

Przejdź do menu kontekstowego

Ctrl+Z

Cofnij

Ctrl+Y

Ponów

Ctrl+A

Zaznacz wszystko

Shift+Ctrl+A

Usuń zaznaczenie wszystkiego

Ctrl+C

Kopiuj do schowka

Ctrl+V

Wklej ze schowka

Ctrl+X

Wytnij do schowka

Zakończ

Przejdź na koniec

Początek

Przejdź na początek

Alt+Enter

Odtwórz na pełnym ekranie

Esc

Wyłącz tryb pełnego ekranu lub zamknij panel

Delete

Usuń bez kopiowania do schowka

Biblioteka

Ctrl+N

Nowa kolekcja

Alt+Kliknięcie

Odtwarzaj w miniaturze

Klawisze numeryczne 1–5

Oceń wybrane klipy

Numer 0

Usuń ocenę wybranych klipów

Page up

Przewiń stronę w górę

Page Down

Przewiń stronę w dół

Strzałka w prawo

Rozwiń folder w drzewo

Strzałka w lewo

Zwiń folder w drzewo

Klawisze strzałek

Poruszaj się w górę, dół, lewo, prawo

Delete

Usuń zaznaczony klip i/lub multimedia

F7

Pokaż/ukryj interfejs oznaczenia etykietami

Odtwarzanie i poruszanie się

Spacja

Odtwarzaj i pauza

Shift+spacja

Odtwarzaj ciągle

Alt+Enter

Odtwórz na pełnym ekranie

Esc

Wyłącz tryb pełnego ekranu

Alt+Kliknięcie

Odtwarzaj w miniaturze

J

Szybkie przewijanie do tyłu (naciśnięcie kilka razy powoduje szybsze odtwarzanie)

K
(lub Shift+K)

Pauza odtwarzania

L

Szybkie przewijanie do przodu (naciśnięcie kilka razy powoduje szybsze odtwarzanie)

Shift+L

Wolne przewijanie do przodu (naciśnięcie kilka razy powoduje wolniejsze odtwarzanie)

Shift+J

Wolne przewijanie do tyłu (naciśnięcie kilka razy powoduje wolniejsze odtwarzanie)

Strzałka w prawo
(lub X)

Przewiń o 1 klatkę do przodu

Strzałka w lewo
(lub Z)

Przewiń o 1 klatkę do tyłu

Shift+Strzałka w prawo
(lub Shift+X)

Przewiń o 10 klatek do przodu

Shift+Strzałka w lewo
(lub Shift+X)

Przewiń o 10 klatek do tyłu

D
(lub  Page up)
(lub Ctrl+Strzałka w lewo)

Przeskocz do tyłu do cięcia

F
(lub Page down)
(lub Ctrl+Strzałka w prawo)

Przeskocz do przodu do cięcia

Ctrl+I

Przeskocz do znacznika początkowego

Ctrl+O

Przeskocz do znacznika końcowego

. (kropka)

Przeskocz do następnego znacznika

, (przecinek)

Przeskocz do poprzedniego znacznika

Moduł Importer

[ (nawias lewy)

Pomniejsz na osi czasu

] (nawias prawy)

Powiększ na osi czasu

Ctrl+[

Dopasuj oś czasu do okna

Ctrl+]

Pokaż każdą klatkę (powiększ)

Alt

Udostępnia alternatywne opcje podczas edycji na osi czasu (wstawianie/zastępowanie)

T

Włącz/wyłącz tryb przycinania

Strzałka w prawo

Przytnij 1 klatkę w prawo (z otwartą opcją przycinania)

Strzałka w lewo

Przytnij 1 klatkę w lewo (z otwartą opcją przycinania)

Shift+ Strzałka w prawo

Przytnij 10 klatek w prawo (z otwartą opcją przycinania)

Shift+ Strzałka w lewo

Przytnij 10 klatek w lewo (z otwartą opcją przycinania)

Ctrl+Kliknięcie opcji przycinania

Dodaj 2. punkt przycinania do tej samej ścieżki

Shift+Kliknięcie opcji przycinania

Otwórz podobny punkt przycinania na wszystkich ścieżkach

Tab

Przełącz aktywne punkty przycinania

Edytory multimediów

Klawisze numeryczne 1–8

Wybierz kategorię korekcji lub efektów

Dwukrotne kliknięcie suwaka

Powrót suwaka do pozycji domyślnej

Ctrl+L

Obróć zdjęcie w lewo

Ctrl+R

Obróć zdjęcie w prawo

Alt+Enter

Odtwórz na pełnym ekranie

Esc

Wyłącz tryb pełnego ekranu

Edytor tytułu

Shift+Strzałka w lewo

Rozszerz zaznaczenie o jeden znak w lewo

Shift+Strzałka w prawo

Rozszerz zaznaczenie o jeden znak w prawo

Shift+Ctrl+Strzałka w lewo

Tak samo jak Shift+Strzałka w lewo (rozszerz o wyraz)

Shift+Ctrl+Strzałka w prawo

Tak samo jak Shift+Strzałka w prawo (rozszerz o wyraz)

Ctrl+B

Przełącz pogrubienie

Ctrl+I

Przełącz kursywę

Ctrl+U

Przełącz podkreślenie

Ctrl+A

Zaznacz wszystko

Ctrl+D

Usuń zaznaczenie wszystkiego

Spacja

Z zaznaczonym obszarem osi czasu: Rozpocznij lub zatrzymaj odtwarzanie

Skróty klawiaturowe