Problemy z odtwarzaniem płyty

Identyfikator dokumentu: 384235

W przypadku problemów z płytami DVD utworzonymi przez program Studio (np. program nie może odtworzyć płyty lub odczytuje ją jako pustą) poniższe kroki powinny pomóc w ich rozwiązaniu.

Problemy z odtwarzaniem innego typu mogą być omówione w innych miejscach w bazie wiedzy.

·    Jeśli program odtwarza z płyty materiał wideo, ale nie odtwarza dźwięku, należy przeczytać dokument 222577, Na płytach nagranych za pomocą programu Studio nie ma dźwięku.

·    Jeśli na płycie DVD znajduje się tylko część projektu lub jeśli brakuje ostatnio wprowadzonych zmian, należy zapoznać się z dokumentem 219785, Na płytach DVD utworzonych za pomocą programu Studio brakuje części projektu.

Jeśli program nie odtwarza płyty DVD lub odczytuje ją jako pustą:

1.    Należy sprawdzić, czy płyta jest czysta. Należy upewnić się, że na powierzchni płyty nie są widoczne żadne plamy ani zarysowania. Jeśli płyta jest brudna, należy wyczyścić ją miękką szmatką (nie należy stosować ręcznika papierowego), wykonując ruchy od środka na zewnątrz płyty DVD. Nie należy wykonywać ruchów kolistych.

2.    Należy włożyć płytę do napędu DVD komputera i sprawdzić, czy płyta zawiera foldery z plikami.

·    Należy kliknąć dwukrotnie ikonę Mój komputer.

·    Kliknąć dwukrotnie napęd DVD i wybrać opcję Eksploruj.

Na płycie DVD powinny znajdować się dwa foldery: „audio_ts” i „video_ts”. Folder „audio_ts” powinien być pusty, a folder „video_ts” powinien zawierać pliki z rozszerzeniami bup, ifo i vob.

Jeśli te pliki są obecne, oznacza to, że problem na pewno dotyczy samego odtwarzania, a nie nagrywania płyty. Natomiast, jeśli płyta rzeczywiście jest pusta, oznacza to, że problem jest związany z nagrywaniem a nie odtwarzaniem płyty. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumencie 214533, Problemy z nagrywaniem w programie Studio.

3.    Jeśli dysku nie uda się odtworzyć w tradycyjnym odtwarzaczu DVD, spróbuj go odtworzyć na komputerze. Dysk powinien się odtworzyć pomyślnie, gdy jest używane oprogramowanie odtwarzacza DVD, takie jak PowerDVD lub WinDVD. Możliwość odtwarzania dysku DVD w programie Windows Media Player jest uzależnione od wersji systemu Windows. W przypadku problemów z odtwarzaniem dysku DVD nawet za pomocą stacji dysków DVD komputera należy zapoznać się z dokumentem 221479, zatytułowanym Playing DVDs on your computer (Odtwarzanie dysków DVD na komputerze).

4.    Należy spróbować odtworzyć płytę DVD za pomocą innego oddzielnego odtwarzacza. Niektóre urządzenie mogą nie odtwarzać płyt DVD określonej marki lub formatu nośnika DVD (-R, +R, -RW lub +RW).

W przypadku wątpliwości dotyczących typów nośników obsługiwanych przez odtwarzacz DVD, należy sprawdzić informacje techniczne w witrynie internetowej producenta. Zgodność można też sprawdzić na stronie:

www.videohelp.com/dvdplayers

Jeśli dany typ płyty nie jest obsługiwany przez odtwarzacz, konieczne będzie ponowne utworzenie płyty w innym formacie. Jeśli płyta działa w jednym odtwarzaczu DVD, a w innym nie działa, może to oznaczać, że ten drugi odtwarzacz może być uszkodzony lub nie zapewnia niezawodnego odtwarzania nośników nagrywalnych. W takiej sytuacji należy przetestować różne marki i typy płyt DVD, aby określić odpowiednią kombinację, która prawidłowo i niezawodnie współpracuje z posiadanymi urządzeniami.

5.    Należy potwierdzić, że utworzony projekt jest skonfigurowany zgodnie z formatem odtwarzania obowiązującym w danym regionie (np. NTSC w USA, PAL w Europie). Jeśli projekt, czyli również płyta, są utworzone w niewłaściwym formacie, niektóre odtwarzacze DVD nie będą w stanie odtworzyć takiej płyty.

Aby sprawdzić format wideo projektu, należy kliknąć ikonę zębatki w górnym lewym rogu osi czasu w edytorze płyty.

Avid Studio image001 Problemy z odtwarzaniem płyty

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Rozdzielczość osi czasu.

Avid Studio image002 Problemy z odtwarzaniem płyty

Należy sprawdzić, czy na liście rozwijanej Rozmiar ustawiony jest odpowiedni standard.

Domyślny standard wideo dla projektów można również skonfigurować na stronie Ustawienia projektu w oknie dialogowym ustawień programu Avid Studio.

Problemy z odtwarzaniem płyty