Informacje o numerze seryjnym

Identyfikator dokumentu 384215

Ta lista najczęściej zadawanych pytań zawiera informacje na temat lokalizacji numerów seryjnych programu Avid Studio oraz na temat sposobu użycia numeru seryjnego z poprzednich wersji w celu aktywowania uaktualnienia do programu Avid Studio.

Znalezienie numeru seryjnego

W przypadku pobranego produktu numer seryjny znajduje się na stronie potwierdzenia na końcu procesu zamawiania oraz w potwierdzającej wiadomości e-mail, która jest wysyłana na tym etapie.

Jeśli użytkownik posiada fizyczny egzemplarz produktu, numer seryjny znajduje się na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie opakowania płyty DVD, jeśli zostało dostarczone, lub — w pozostałych przypadkach — na zewnątrz papierowej koperty płyty.

W razie zagubienia numeru seryjnego należy zapoznać się z dokumentem 232809, Wymiana zagubionego numeru seryjnego programu Studio w bazie wiedzy.

Wyszukiwanie informacji o kliencie

1.    Zaloguj się w witrynie www.Avid.com.

2.    Przejdź do sekcji „Twój produkt”.

3.    Wybierz ponownie produkty w sekcji produktów.

4.    Numer seryjny użytkownika znajduje się w wyświetlonym oknie „Twoje produkty”.

Używanie numeru seryjnego przy uaktualnieniu

Uaktualnienie do wersji Avid Studio jest możliwe z wersji Studio 14, 12, 11, 10 i 9. Do tego celu będzie potrzebny numer seryjny starej wersji. Powyższe lokalizacje numeru seryjnego dotyczą większości wersji programu Studio.

Po znalezieniu starego numeru seryjnego należy rozpocząć instalację. Pojawi się okno z poleceniem podania nowego i starego numeru. Należy wprowadzić te numery w odpowiednich oknach i kliknąć przycisk Dalej.

Informacje o numerze seryjnym