Najczęstsze problemy konsultowane z pomocą techniczną

Poniższe łącza prowadzą do tematów związanych z najczęściej czytanymi artykułami w bazie wiedzy online firmy Avid 123S_Ch13_TechSupport.htm. Przedstawione tutaj informacje mogą być mniej precyzyjne lub aktualne niż informacje dostępne w trybie online. Pełną treść artykułu o danym identyfikatorze można znaleźć w bazie wiedzy online.

ð Zgodność sprzętu do przechwytywania

ð Informacje o numerze seryjnym

ð Błąd lub awaria podczas instalacji

ð Program zawiesza się lub występuje awaria podczas uruchamiania

ð Rozwiązywanie problemów związanych z awariami oprogramowania

ð Problemy z eksportowaniem

ð Problemy z odtwarzaniem płyty

ð Zasoby, poradniki i szkolenia

Najczęstsze problemy konsultowane z pomocą techniczną